اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد | اتاق خبر
کد خبر: 381703
تاریخ انتشار: 2 آذر 1395 - 09:52
معاون‌اول رئیس جمهور، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.

اتاق خبر: اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس جمهور، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱-ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۵- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند

۲- در ماده (۲۳) عبات طبق قوانین پس از واژه باید اضافه و عبارت و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد حذف می‌شود

۳- در ماده (۲۴) عبارت در چارچوب قوانین قبل از عبارت تأمین نماید اضافه و عبارت فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت  حذف می‌شود

۴- در تبصره (۳) ماده (۲۶) عبارت تصویب شورا به عبارت پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیئت وزیران اصلاح می‌شود.

۵- در ماده (۴۰) عبارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به عبارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور اصلاح می‌شود.

۶- ماده (۴۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴۹- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید

اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت اطلاعات – وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

مهر

نظرات
ADS
ADS
پربازدید