Performancing Metrics

تحولات ۸ ساله قیمت کالاهای خوراکی | اتاق خبر
کد خبر: 393252
تاریخ انتشار: 23 اردیبهشت 1396 - 18:09
بررسی تغییرات قیمت کالاهای اساسی خوراکی طی هشت سال گذشته از این حکایت دارد که با اینکه روند رشد همواره ادامه داشته و گرانی پایدار است، اما از سرعت افزایش قیمت به مرور و با مهار تورم کاسته شده است.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، رشد تورم و قرار گرفتن آن در سیری فزاینده در چند سال اخیر به گونه‌ای استمرار پیدا کرد که در سال ۱۳۹۲ به اوج خود رسیده و آمارهای بانک مرکزی از افزایش آن در حدود ۴۰ درصد در برخی ماه‌ها خبر داد. روند تندی که از شهریور ۱۳۹۲ معکوس شده و در مسیر کاهشی قرار گرفت. البته این روند کاهشی هم به معنای ارزان شدن قیمت کالا و خدمات نبود بلکه از سرعت رشد و گران شدن آن کم شد.

این در حالی است که نرخ تورم از حدود ۱۰.۸ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۳۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۱ و ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافت. این نرخ با مهار تورم در سال ۱۳۹۵ تک رقمی شده و در حد ۹ درصد رسید. در این شرایط مشخص است که با وجود افزایش قیمت طی سال‌های اخیر میزان رشد در هشت سال گذشته و با تغییر روند تورم متفاوت است.

 در ادامه این گزارش برخی از کالاهای اساسی خوراکی از نظر تغییر قیمت طی هشت سال اخیر با توجه به تحولات تورم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گوشت گوسفند ۱.۶ برابر گران شد

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در سال ۱۳۸۸، ۹۶۵۴ تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۱۸ هزار و ۸۷۵ تومان رسیده است. بررسی ها نشان‌می‌دهد که اگر قیمت گوشت گوسفند با همین روند افزایش می یافت میانگین قیمتی آن در سال ۱۳۹۵ به۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان می‌رسید. اما با گرفته شدن سرعت تورم میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در سال قبل، در محدوده ۳۱۵۳۰ تومان بوده است.

این در حالی است که بررسی دوره‌های چهار ساله نشان‌می دهد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱،  حدود دو برابر و در فاصله سال‌های  ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵نزدیک به ۱.۶ برابر شده است.

 گوشت گاوباید ۴۴ هزار تومان بود...

اما در مورد گوشت گاو و گوساله آمارها بیانگر آن است که میانگین قیمت هر کیلو در سال ۱۳۸۸، حدود ۸۲۴۷ تومان بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۱۹ هزار تومان رسیده است. اگر قیمت گوشت گاو با در مسیر رشد خود ادامه می‌داد در سال ۱۳۹۵ به بالغ بر ۴۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده بود. اما  متوسط هر کیلو گوشت گاو در سال ۱۳۹۵، در محدوده ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

میانگین قیمت هر کیلو گوشت گاو طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، بیش از دو برابر و در فاصله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵  در حدود ۱.۶ برابر است.

متوسط گوشت مرغ در کمتر از ۷۰۰۰ تومان

میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ  که در طول سال و در مقاطعی از نوسان زیادی برخوردار است، در فاصله سال‌های۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ تقریبا ۲.۵ برابر شده است. این روند افزایشی، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ۱.۳ درصد کاهش یافته است.

باید یادآور شد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سال ۱۳۸۸، حدود ۲۵۴۵ تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۵۲۰۰ تومان رسیده است. اما اگر در سیر افزایشی خود حرکت کرده بود باید انتظار قیمتی بیش از ۱۰ هزار تومان را در سال گذشته آن داشت که با مهار تورم هر کیلو گوشت مرغ در سال ۱۳۹۵، در محدوده ۶۹۷۳ تومان متوقف شده است.

متوسط قیمت روغن نباتی جامد حدود ۵۲۰۰ تومان

روغن نباتی جامد دیگر کالا مورد نیاز خوراکی است که آمارها نشان می دهد میانگین قیمت هر کیلو از آن در فاصله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، بیش از سه برابر شده است. اما این روند در چهار سال اخیر حدود ۱.۵ برابر بوده است.

به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد در سال ۱۳۸۸، ۹۷۶ تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۳۱۳۵ تومان رسیده است. اگر قیمت روغن نباتی جامد با همین روند افزایش می یافت در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۰ هزار تومان رسیده بود. میانگین قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد در سال ۱۳۹۵، در محدوده ۵۲۷۴ تومان است.

قیمت روغن نباتی مایع ۱.۵برابر شد

میانگین قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع نیز  در سال ۱۳۸۸، ۱۳۳۵ تومان بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۳۵۴۱ تومان رسیده است.  در حالی در سال قبل متوسط قیمت این کالا حدود ۵۷۸۷ تومان بود که اگر قیمت با روند رشد تورم تا قبل از مهار، پیش می‌رفت باید به بیش از ۹۳۰۰ تومان می‌رسید.

بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، بیش از ۲.۵ برابر شده است که  این روند افزایشی در فاصله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بیش از ۱.۵ برابر بود.

قند چقدر تغییر قیمت داشت؟

اما مقایسه قیمت قند در هشت سال اخیر نشان می دهد که میانگین قیمت هر کیلو قند طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، نزدیک به سه برابر و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ حدود دو برابر شده است.

به بیانی دیگر میانگین قیمت هر کیلو قند در سال ۱۳۸۸، ۶۷۵ تومان بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۱۹۱۰ تومان رسیده است. این در حالی است که اگر قیمت به روند رو به رشد خود با سرعت قبلی ادامه می‌داد حدود قیمت آن در سال ۱۳۹۵ به  هر کیلو۵۴۰۶ تومان باید می‌رسید در حالی که در حدود ۳۹۰۵ تومان بوده است.

شکر دو برابر شد

بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو شکر طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، نزدیک به چهار برابر شده است. این روند رشد در چهار سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به دو برابر کاهش یافته است.

جزئیات تغییرات قیمت این کالا نشان می دهد که میانگین قیمت هر کیلو شکر در سال ۱۳۸۸، ۳۹۴ تومان بوده که درسال ۱۳۹۱ به ۱۵۴۱ تومان رسیده است. قیمت بیش از ۶۰۰۰تومانی در انتظار هر کیلو شکر بود. اگر تورم به مسیر فزاینده خود ادامه می‌داد ولی با روند معکوس تورم، میانگین قیمت  در محدوده ۳۳۱۰ تومان متوقف شد.

چای خشک خارجی  حدود ۱۸ هزار تومان

تحولات قیمتی چای خشک به عنوان دیگر کالای خوراکی پر مصرف مردم  از این حکایت دارد که میانگین قیمت هر کیلو چای خشک خارجی طی سال های۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، بیش از ۲.۲ برابر شده است. این روند در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به کمتر از دو برابرکاهش یافته است.

 این در حالی است که میانگین قیمت هر کیلو چای خشک خارجی در سال ۱۳۸۸، ۴۰۳۰ تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۹۱۴۶ تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر قیمت چای خشک خارجی به روند رو به رشد خود با سرعت قبلی تورم ادامه می‌داد  به بیش از ۲۰ هزار تومان در سال قبل افزایش یافته بود ولی متوسط قیمت حدود ۱۸ هزار تومان گزارش شده است.

تغییرات قیمتی برخی کالاهای خوراکی در 8 سال قبل (ارقام به تومان)

عنوان ۱۳۸۸ ۱۳۹۱ ۱۳۹۵ قیمت با روند قبلی در سال ۱۳۹۵ نسبت ۱۳۹۱ به ۱۳۸۸ نسبت ۱۳۹۵ به ۱۳۹۱
گوشت گوسفند ۹۶۵۴ ۱۸.۸۷۵ ۳۱.۵۳۰ ۳۶.۹۰۰   ۱.۹ برابر ۱.۶ برابر
گوشت گاو و گوساله ۸۲۴۷ ۱۹.۱۰۶ ۳۱.۵۹۷ ۴۴.۲۶۸ ۲.۳ برابر ۱.۶ برابر
گوشت مرغ ۲۵۴۵ ۵۲۰۰ ۶۹۷۳ ۱۰.۶۲۴ ۲.۴ برابر ۱.۳ برابر
روغن نباتی جامد ۹۷۶ ۳۱۳۵ ۵۲۷۴ ۱۰.۰۶۷ ۳.۲ برابر ۱.۶ برابر
روغن نباتی مایع ۱۳۳۵ ۳۵۴۱ ۵۷۸۷ ۹۳۹۶ ۲.۶ برابر ۱.۶ برابر
قند ۶۷۵ ۱۹۱۰ ۳۹۰۵ ۵۴۰۶ ۲.۸ برابر ۲ برابر
شکر ۳۹۴ ۱۵۴۱ ۳۳۱۰ ۶۰۲۹ ۳.۹ برابر ۲.۱ برابر
چای خشک خارجی ۴۰۳۰ ۹۱۴۶ ۱۸.۰۳۵ ۲۰.۷۵۶ ۲.۲ برابر ۱.۹ برابر

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید