کابینه دوازدهم درآزمون مجلس‌دهم | اتاق خبر
کد خبر: 397407
تاریخ انتشار: 14 مرداد 1396 - 11:40
علی قنبری

اعضای کابینه دوازدهم درشرایطی به مجلس معرفی خواهد شد که مجلسی همراه با رئیس‌جمهور و آشنا به دغدغه‌های جامعه در انتظار وزیران پیشنهادی کارآمد و پویا از سوی آقای حسن روحانی است. از جمله انتظارات جامعه ایران تشکیل کابینه عملگرا وتوجه به مطالبات مردم ازسوی رئیس قوه مجریه است. اقدام دولت در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه به خواسته‌ای عمومی تبدیل شده است. به طور طبیعی با تغییر دولت و توجه مضاعف مردم به رئیس‌جمهور، وزیران آینده درمقایسه باکابینه قبل باید تغییر کرده و از افراد توانمندتر با رعایت موازین شایسته سالاری وعدالت جنسیتی استفاده شود. از این رو توجه به مدیران جوان وخلاق که از ابتکار عمل برخوردارند ضروری است. توجه به مسائل اقتصادی و فرهنگی همچنین توجه به مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای از مهمترین مطالبات مردم در معرفی وزراء به مجلس است. هرچند آقای‌رئیس جمهور تا این لحظه، تصمیم خود را برای بسیاری از وزراتخانه‌ها گرفته اما مجلس نیز براساس معیاها، ضوابط و در نظر گرفتن کارآمدی وزراء حق دارد به وزرایی توانمند برای حل مسائل اقتصادی وسیاسی رای اعتماد بدهد و افرادی که از نظر همراهی، همدلی، توان‌مدیریتی،کارآمدی، ابتکار و خلاقیت از درجه کفایت برخوردار نیستند با عدم رای اعتماد روبه‌رو شوند. زیرا به اعتقاد نگارنده برخی از وزرایی که قرار است به مجلس معرفی شوند از نظر کارآمدی در درجه متوسط قرار دارند. طبیعتا مجلس به این وزراء رای اعتماد نخواهد داد. رئیس جمهور باید افراد مناسب را برای کابینه دوازدهم مطابق رای 24 میلیونی مردم به مجلس معرفی کند تا افرادی درحد مطالبات رای دهندگان و وعده‌های رئیس جمهور در وزارتخانه‌های مختلف به یاری رئیس قوه مجریه بروند. با توجه به شرایط خاص کشور و وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و همچنین با درنظرگرفتن برخی از مشکلات داخلی، کابینه دوازدهم باید از همدلی و همراهی با کمترین اختلاف نظر با رای دهندگان برخوردارباشد. یک تیم اقتصادی منسجم می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله تورم و رکود را حل وفصل نماید. انتظار این است که کابینه‌ای شایسته‌تر به مجلس معرفی شود تا با هماهنگی بیشترمسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رفع گردد.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید