Performancing Metrics

تیرماه برای خانوارهای شهری گران‌تر تمام شد | اتاق خبر
کد خبر: 414055
تاریخ انتشار: 10 مرداد 1397 - 12:54
داده‌های منتشر شده از سوی آمار ایران نشان می‌دهد
مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه 97 را به تفکیک استان منتشر کرده است که نشان می‌دهد در این ماه استان تهران با ۷,۶ درصد بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارها را داشته و کمترین نرخ تورم ماهانه با ۱.۶ درصد افزایش مربوط به استان خراسان رضوی بوده است

به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در تیرماه ۱۳۹۷ نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای کشور به ۸.۷ درصد رسیده است. در این میان استان کرمانشاه با نرخ تورم 11.6 درصد بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه داشته و کمترین آن معادل 6.3 درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

مقایسه آمارهای مربوط به تیرماه با آمارهای ماه قبل حاکی از این است که شکاف نرخ تورم دوازده‌ماهه استان‌های کشور در تیرماه امسال ۵.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در تیرماه ۱۳۹۷ نرخ تورم کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد که بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان تهران با ۷.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خراسان رضوی با ۱.۶ درصد افزایش بوده است.

همچنین مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانوارهای کشور در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال قبل را ۱۳.۸ درصد اعلام کرده که بیشترین نرخ آن معادل ۱۷.۴ درصد مربوط به استان تهران و کمترین آن معادل 9.5 درصد مربوط به استان اردبیل است.

بر این اساس خانوارهای ساکن استان تهران در تیرماه سال جاری نسبت به تیر ۱۳۹۶ به‌طور متوسط ۳.۵ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان اردبیل به‌طور متوسط ۴.۴ درصد کمتر از میانگین کل کشور برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

رشد تورم برای شهری‌ها

مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیرماه سال جاری برای خانوارهای شهری کشور را 8.8 درصد اعلام کرده که 0.1 واحد درصد از میانگین نرخ تورم کل کشور بالاتر است.

در این میان تورم ماهانه تیرماه برای خانوارهای شهری 4.6 درصد افزایش داشته است که بیشترین آن معادل 7.6 درصد مربوط به خانوارهای شهری استان تهران بوده و کمترین آن معادل 1.6 درصد به خانوارهای شهری استان گلستان تعلق داشته است.

از سوی دیگر میزان افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل خانوارهای شهری 14 درصد اعلام شده است. خانوارهای شهری استان همدان با تورم نقطه‌به‌نقطه 17.6 درصدی بیشترین و خانوارهای شهری استان اردبیل با نرخ تورم 9.2 درصدی کمترین میزان تورم را در ماه تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال قبل تجربه کرده‌اند.

تورم روستایی 1.4 درصد کمتر از شهری

در تیرماه سال جاری نرخ تورم 12 ماهه به 8.2 درصد رسیده که 0.5 درصد از نرخ تورم کل کشور کمتر است. ضمن اینکه نرخ تورم ماهانه مناطق روستایی در تیرماه نیز 3.2 درصد اعلام شده که از نرخ تورم ماهانه کل کشور که 1.2 درصد نسبت به تورم کل و 1.4درصد از تورم ماهانه خانوارهای شهری کمتر بوده است.

در این ماه خانوارهای روستایی استان تهران بیشترین تورم ماهانه را معادل 6.6 درصد تجربه کرده‌اند و کمترین آن نیز به خانوارهای استان خراسان رضوی با 1.1 درصد افزایش تعلق داشته است.

همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق روستایی استان‌های کشور، یعنی میزان تغییر شاخص تورم در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته، 12.7 درصد گزارش شده که بیشترین آن معادل 16.9 درصد مربوط به خانوارهای روستایی استان تهران و کمترین آن معادل 8.5 درصد مربوط به خانوارهای روستایی استان سیستان  و بلوچستان بوده است.

 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید