اشتباه در واگذاری‌ها با وجود نقش اتاق در هیات عالی واگذاری | اتاق خبر
کد خبر: 422474
تاریخ انتشار: 13 بهمن 1397 - 10:59
حمید رضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد:
حمید رضا صالحی عضو عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از وقوع اشتباهاتی در فرآیند واگذارهای و تغییر جایگاه بخش خصوصی و دولتی خبر داد و گفت: اتاق در هیات‌ های عالی واگذاری نقش دارد و باید نقش خود را تاثیرگذارتر ایفا می کرد .

صالحی در گفتگو با «اتاق نیوز» در خصوص نقش اتاق های بازرگانی اظهار داشت: اعضا تشکل های اقتصادی هر صنعتی می توانند به عنوان پارلمانی باشند برای اعضای خود و واسطه ای بین دولت و بخش خصوصی تا این بخش بتواند مطالبات خود را مطرح کند و در راستای بهبود فضای کسب و کار گام نهند، 9 شورا و نهاد تصمیم گیری در کشور وجود دارد که اتاق یکی از آنهاست تا اعضا با حضور در آن در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند و تلاش کنند به کسب و کارشان لطمه ای نخورد و با توسعه و پیشرفت مشاغل در اشتغال و رفاه نقش داشته باشند .

وی افزود: در تمام دنیا اتاق بازرگانی اهمیت ویژه ای دارد و افراد خوشنام در کسب و کار و جامعه که بتوانند درراستای توسعه منافع بخش خصوصی گام بردارند در آن انتخاب می شوند  تا اقتصاد را به تحرک در آورند و البته در کشورهای مختلف با توجه به وضع اقتصادی و چهارچوبی که دراقتصاد آنها از نظر نقش دولت مشخص شده، نقش اتاق ها متفاوت است .

این فعال اقتصادی با مقایسه سایر کشورها از نظر نقش اتاق های بازرگانی با ایران ادامه داد: درحال حاضر در کشور ما دولت دارای نقش 80 درصدی در  اقتصاد و اتاق نقش 20 درصدی را در این عرصه ایفا می کند و می خواهد با وجود دولتی که سکان اقتصاد کشور را در دست دارد بخش خصوصی را یاری رساند و بخش خصوصی برای آسیب ندیدن باید مطالباتشان را در اتاق بازرگانی مطرح کنند و چراغ آن صنعت را روشن نگاه دارند .

وی با بیان اینکه نقش اتاق باید از گذشته بیشتر باشد، گفت: در واگذارهای و تغییر جایگاه بخش خصوصی و دولتی اشتباهاتی شد، اتاق در هیات های عالی واگذاری نقش دارد و باید نقش تاثیرگذارتری را ایفا می کرد ولی در مجموع به نظر من اتاق نسبت به گذشته موثرتر و موفق تر بوده و ما در دوران گذار هستیم و نقش اتاق در راستای نهاد سازی می تواند بهتر از گذشته باشد و اتاق باید در خصوص چانه زنی با دولت، مجلس و سایر قوا مطالبات بخش خصوصی را بیشتر دنبال کند و تصمیمات بدون نظر اتاق اتخاذ نشود .

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید