اتاق بازرگانی در سایه دولت کاری از پیش نمی برد | اتاق خبر
کد خبر: 425536
تاریخ انتشار: 24 فروردین 1398 - 15:18
سعد حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایلام:
سعد حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایلام، گفت: دولت و گروهی خاص مانع از فعالیت و تحقق اهداف اتاق بازرگانی هستند تعیین اولویت و گفتگو در خصوص اتاق تا زمانی که این گروه همچنان اعمال نفوذ می کنند، امری بیهوده است .

 

 

سعد حسینی در گفتگو با «اتاق نیوز» ضمن مرور عملکرد اتاق بازرگانی ایران در دوره ای که گذشت، گفت: اتاق بازرگانی یک بازار محسوب می شود، اگر درهای این بازار به معنای واقعی گشوده شود در اقتصاد کشور شاهد رونق خواهیم بود ولی متاسفانه راه برای فعالیت بسته است، به همین سبب نمی توان هدفی را دنبال و پیش برد، اگر بخواهیم عملکرد اتاق ایران را در دوره ای که گذشت ارزیابی کنیم اتاق نتوانست به علت سنگ اندازی ها و حضور افرادی که مانع کار اتاق می شدند، رونقی به اقتصاد کشور بخشد .

وی در خصوص دوره نهم اتاق بازرگانی، یادآور شد: تعیین اولویت برای عملکرد اتاق در این دوره هم کاری عبث است تا زمانی که دولت و گروه خاصی که دست و پای اتاق را در فعالیت هایش می بندند به این رویه ادامه دهند، نمی توان به اهداف اتاق و توسعه اقتصادی به عنوان مهم ترین هدف، دست یافت .

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایلام درباره خصایص رفتاری ریاست اتاق بازرگانی برای احراز این سمت، افزود: این فرد باید از حیث شخصیت قوی باشد تا بتواند جلوی اعمال نفوذ و قدرت افرادی که سد راه فعالیت اتاق هستند را بگیرد البته تاکید می کنم در صورتی که تعاملی میان دولت و اتاق به عنوان سخنگو و مرجع بخش خصوصی ایجاد نشود، راه به جایی نخواهیم برد و موفق نخواهیم بود .

این فعال اقتصادی کشور در خصوص انتخاب هیات رئیسه و ریاست اتاق ایران یادآورشد: هنوز به اجماع نظر در خصوص انتخاب اعضای هیات رئیسه اتاق ایران نرسیده ایم و بعد از بررسی سوابق کاندیداهای در این خصوص هم فکری می کنیم .

 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید