Performancing Metrics

اتاق بازرگانی نیازمند نوگرایی است | اتاق خبر
کد خبر: 429594
تاریخ انتشار: 22 تیر 1398 - 12:24
مسعود گلشیرازی عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران:
 عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران با بیان اینکه اتاق در آستانه قهقرا قرار گرفته، گفت: به نظرات اتاق آنگونه که شایسته است اهمیتی داده نمی شود  اتاق باید نوگرایی را با توجه به التزامات اقتصاد حاضر در راس فعلیت هایش قرار دهد .

مسعود گلشیرازی عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران با بیان اینکه اتاق در آستانه قهقرا قرار گرفته، گفت: به نظرات اتاق بازرگانی آنگونه که شایسته است اهمیتی داده نمی شود در حالی که اتاق باید نقش آفرین اصلی در عرصه اقتصاد باشد، اتاق بازرگانی باید نوگرایی را با توجه به التزامات اقتصاد حاضر در راس فعلیت هایش قرار دهد .

گلشیرازی در گفتگو با «اتاق نیوز» در خصوص مهم ترین اهداف اتاق در این دوره یادآور شد: اتاق ها به صورت سنتی باید عمدتا توجه خود را به گفتگو با قوای سه گانه جهت بهبود کسب  کار اعضاشون متمرکز سازند اما گزارشی که نائب رئیس اتاق در انتخابات این دوره ارائه داد تا حدودی دلسرد کننده و حاکی از آن بود که علی الرغم اینکه اتاق پیشنهادات خود را در رابطه با موضوعات مختلف مطرح ساخته است این امر کمتر مورد استقبال مسئولین قرار داشته که در صوت ادامه این روند اتاق بازرگانی به قهقرا خواهد رفت .

این فعال اقتصادی گفت: اینکه فعالین اقتصادی شاهد باشند که اتاق وقت گذاشته و نظرات کارشناسی خود را ارائه داده ولی این موضوعات مورد توجه دولت و مسئولین نبوده موجب ایجاد روحیه افسردگی بر فعالین اقتصادی می گردد البته امری که اتاق باید در مشاوره های خود مورد نظر قرار دهد رونق کسب و کار اعضا و افزایش درآمدشان است .

عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران یادآور شد: این امر نیاز به یک برنامه مهندسی شده دارد و در این این راستا باید اتاق های نسل دوم و سوم را الگو قرار داده و هدف ما ایجاد ساختار مناسب جهت گذار باشد و حل مسئله به این صورت در اتاق باید مورد توجه قرار گیرد، در صورتی که اتاق این موارد را اولویت خود قرار دهد می تواند مدل موفقی رقم بزند .

عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان خاطر نشان ساخت: اگر تاریخ را در هزاره سوم مورد توجه قرار دهیم می بینیم که اتاق ها همین مسیر را طی کرده اند اتاق هایی که شبکه سازی را در اتاق نسل دوم مورد توجه قرار داده اند در این کشورها اتاق ها نقش آفرینان اصلی در عرصه شخصی هستند .

وی با بیان اینکه تحولی در معماری جدید اتاق باید شکل گیرد، گفت: هیات رئیسه جدید توانسته رای اعتماد اعضا را کسب کند و وظیفه ما حمایت از این هیات است البته ترکیب غالب در این دوره مانند دوره هشتم است وبه نظر می رسد باید اتاق نوگرایی را با توجه به التزامات اقتصاد حاضر که اقتصاد تحریمی است پیشه خود قرار دهد و حوزه تولید و صادرات را در هیات رئیسه بیشتر مورد توجه قرار دهد زیرا اکنون وزن اصلی اتاق ار پیمانکاران ساخت و تجهیز عهده دار هستند .

وی در پاسخ به سوالی در خصوص دو عضو جدید هیات رئیسه اذعان داشت: در مصادیق نباید ورود کرد اگر اظهار نظر را بر مبنای اسامی و اشخاص قرار دهیم شاید شایسته نباشد ولی آنچه مسلم است در ترکیب هیات رئیسه بیش از هر امری امانت داری و وفای به عهد مورد اهمیت قرار دارد و امیدواریم که دوستان بر اساس این دو مولفه امور را اداره می نماید .

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید