Performancing Metrics

اتاق باید در دستگاه‌های دولتی نفوذ کند | اتاق خبر
کد خبر: 430047
تاریخ انتشار: 31 تیر 1398 - 16:04
 سید مسعود مهدوی عضو هیات مدیره انجمن توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن در گفتگو با «اتاق نیوز»
مهدوی عضو هیات مدیره انجمن لوله و اتصالات پلي اتيلن گفت شرایط کشور آنقدر بحرانی و غیر قابل پیش بینی است که کمتر نهاد و ارگانی به تنهایی از پس حل مشکلات آن بر خواهد آمد. به همین دلیل علی رغم تکاپوی اتاق و چانه‌زنی با دولت، بسیاری از مشکلات حل نشده باقیماند

مهدوی عضو هیات مدیره انجمن لوله و اتصالات پلي اتيلن  توضیح داد:  شرایط کشور آنقدر بحرانی و غیر قابل پیش بینی است که کمتر نهاد و ارگانی به تنهایی از پس حل مشکلات آن بر خواهد آمد. به همین دلیل علی رغم تکاپوی اتاق و چانه‌زنی با دولت، بسیاری از مشکلات حل نشده باقی مانده .

 

سید مسعود مهدوی عضو هیات مدیره انجمن توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن مهدوی در گفتگو با «اتاق نیوز» با اشاره به ضرورت عبور از شرایط اقتصادی فعلی که عزم همه جانبه بخش‌های مختلف اعم از بخش دولتی و خصوصی را می‌طلبد، توضیح داد: در حال حاضر شرایط کشور آنقدر بحرانی و غیر قابل پیش بینی است که کمتر نهاد و ارگانی به تنهایی از پس حل مشکلات آن بر خواهد آمد. به همین دلیل علی رغم تکاپوی اتاق و چانه‌زنی با دولت، بسیاری از مشکلات حل نشده باقی مانده است.
وی با تاکید بر اینکه تمرکز اتاق روی منافع بخش خصوصی است و این منافع است که باید در اولویت اتاق باشد، اظهار کرد: کشور در شرایط بی‌ثباتی قرار دارد واین بی‌ثباتی چه بخش خصوصی و چه بخش‌های دولتی را گرفتار کرده است. اما از آنجایی که بخش خصوصی متکی به سود و درآمد خویش است، بیش از همه بخش‌ها از این بی ثباتی‌ها آسیب دیده و البته برای حل این مسئله کاری هم از دست بخش دولتی و هم از دست بخش خصوصی بر نمی‌آید. با این حال بزرگترین کار اتاق و وظیفه ای که در این شرایط بر عهده دارد، حفظ تولید با دفاع و حمایت از آن است.
عضو هیات مدیره انجمن توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن با اشاره به عملکرد مثبت اتاق بازرگانی طی دوره‌های گذشته، خاطرنشان کرد: هیات رئیسه اتاق توانایی و دانش کافی برای مدیریت مسائلی که به وی محول شده را دارد. اما باید پرتلاش‌تر از همیشه و با انگیزه‌تر از قبل جهت یاری‌بخشی به بخش تولید قدم بردارد. نفود اتاق در دستگاه‌های دولتی باید بیشتر شود و به نوعی بتواند مانع از اتخاذ تصمیمات یک شبه شود.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید