Performancing Metrics

وضعیت دخل و خرج خانوارها | اتاق خبر
کد خبر: 431579
تاریخ انتشار: 3 شهریور 1398 - 16:22
مرکز آمار اعلام کرد
بررسی جزئیات هزینه و درآمد سالانه خانوارها در سال ۹۷ نشان می دهد که متوسط هزینه و درآمد یک خانوار شهری به ترتیب ۳۹ و ۴۳ میلیون تومان بوده است.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، در سال ١٣٩٧ تعداد ۲۰۳۵۰ خانوار نمونه در نقاط شهری و ١٨۶١٠ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور در طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مورد بررسی قرار گرفتند.

نگاهی به اهم نتایج طرح درسال ١٣٩٧ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که:

- متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ٣٩٣ میلیون و ٢٢٧ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۱۹.۳ درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ٩۴ میلیون و  ۵۰۵ هزار ریال با سهم ۲۴ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٢٩٨ میلیون و ٧٢٢ هزار ریال با سهم ۷۶ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با  ۲۱ درصد مربوط به هزینه‌ گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

- متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ۴۳۴ میلیون و ٩۰۵ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۱۸.۶ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٧ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری نزدیک به رشد هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می­ دهد که ۳۳.۴ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۷ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۴۹.۶ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

- مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩۶ نسبت به سال ١٣٩٧  نشان می ­دهد که خانوارهای استفاده کننده اتومیبل شخصی از ۵۰.۶ به ۵۳.۲، یخچال فریزر از ۶۳.۲ به ۶۸.۵، جاروبرقی از ۹۱ به ۹۱.۵، ماشین لباسشویی از ۸۶.۳ به ۸۶.۶، ماشین ظرفشویی از  ۷.۳ به ۸.۴، اجاق گاز از ۹۸.۹ به ۹۹.۲ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۱۲.۴ به ۱۲.۶ افزایش یافته است.

- در سال ١٣٩٧، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ۹۳.۷ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.

هزینه ۲۱ میلیون تومانی یک خانوار روستایی ۲۱ میلیون تومان 

- متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ٢١۴ میلیون و ۴۷۲ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ٨٠ میلیون و ٢۴۶ هزار ریال با سهم ۳۷ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ١٣۴ میلیون و ٢٢۶ هزار ریال با سهم ۶۳ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۴ درصد مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۲۸ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

-  متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ٢٣٣ میلیون و ١١۴ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۱۵.۵ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می ­دهد که ۳۰.۷ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۳۱.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۷.۴ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩۶ نسبت به سال ١٣٩٧  نشان می­ دهد که خانوارهای استفاده کننده اتومیبل شخصی از ۲۹.۶ به ۳۲.۳، یخچال فریزر از ۴۵.۲ به ۴۹.۲، اجاق گاز از ۹۸ به ۹۸.۳، جاروبرقی از ۶۴.۶ به ۶۶.۱، ماشین لباسشویی از ۵۳.۹ به ۵۶،  ماشین ظرفشویی از  ۳ به ۵ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۱.۹ به ۲  درصد افزایش رسیده است.

- در سال ١٣٩٧ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۶۷.۸ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ۲۰.۴ درصد نفت سفید بوده است.

متوسط هزینه‌ها و درآمد خانوار بر حسب استان

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۵۸۴ میلیون و ۶۷۶ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ٢٣٧ میلیون و ۴۱۵ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٣٩٧ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ۶۴۰ میلیون و ٣٠٣ هزار ریال بیشترین و استان آذربایجان غربی با ۲۶۴ میلیون و ٧١١ هزار ریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٧ به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید