Performancing Metrics

خروج از رکود اقتصادی با رونق تولید | اتاق خبر
کد خبر: 445999
تاریخ انتشار: 6 مرداد 1399 - 12:56
مهدی کریمی تفرشی
خروج از رکورد اقتصادی منوط به رونق تولید در کشور است. گسترش اشتغال و کاهش معضل بیکاری با توسعه تولید و چرخاندن پر قدرت چرخ های صنعت تحقق خواهد یافت.
  یکی از مؤلفه های اصلی رشد اقتصادی ، بهبود وضعیت بنگاههای صنعتی است که موتور محرکه اصلی اقتصاد کشور محسوب می شوند .
در این میان بنگاههای کوچک و متوسط نقش بسزایی در ایجاد اشتغال ، ارزش افزوده ، فراهم نمودن بسترهای مناسب در جهت نوآوری و بهره برداری از منابع کوچک مالی دارند .
 حمایت از تولید داخلی و توجه به صنعتگران ایرانی از مهم ترین عوامل برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره وری داخلی است. 
 تلاش همه جانبه در جهت:
 افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصاد غیر نفتی،
 توسعه اقتصادی بر پایه تولید داخلی و صادرات غیر نفتی،
 کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضع اشتغال جوانان، 
توسعه و حمایت از واحدهای تولیدی و توجه به بنگاههای کوچک زودبازده 
باید سرلوحه کار مسئولین و فعالان امر قرار گیرد تا شاهد عزم راسخ ملی در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، رسیدن به بهره وری اقتصادی و اقتصاد پایدار باشیم.
 ثبات اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی از دستاوردهای مهمی است که دولت و تمام ارکان اقتصاد و صنعت کشور  باید در راه دستیابی و حفظ آن کوشش و برنامه ریزی مدیریت شده ای داشته باشند. 
بر اساس سند توسعه؛ ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ باید به قطب علمی در منطقه تبدیل شود و ۵۰ درصد از تولیدات ناخالص ملی از طریق فعالیت‌های اقتصادی دانشگاهیان تأمین شود که این موضوع به‌خوبی نقش دانش و فناوری و آموزش عالی را در تحقق اهداف این سند نشان می‌دهد.
 حرکت به‌ سوی اقتصاد دانش‌بنیان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی امری است که به نگاه ویژه ای از سوی همه ارکان بدنه اقتصاد و صنعت و آموزش عالی کشور نیاز دارد و مدیزیت همه جانبه و کارشناسانه ای را می طلبد.
آسیا

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید