Performancing Metrics

میانگین قیمت مسکن در شهر تهران 3 درصد افزایش یافت | اتاق خبر
کد خبر: 448909
تاریخ انتشار: 6 تیر 1400 - 19:46
روایت آمارهای رسمی از ادامه رشد تورم در بازار مسکن
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در خردادماه، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران 3 درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافته و دوباره به مرز 30 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه سال 1400 حاکی از این است که در خردادماه سال 1400، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 5.1 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 29.6 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 52.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 296.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال 1400 حاکی از آن است که از مجموع 5102 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 35.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل حدود 3.1 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های «6 تا 10»، «11 تا 15» و «بیش از 20 سال ساخت» افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در خردادماه سال 1400 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.9 درصدی از کل معاملات، بیش‌ترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 10 و 4 به ترتیب با اختصاص سهم‌های 9.8 و 8.1 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع 71.8 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در خردادماه سال 1400 مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5،10،4،2،7،15،14،8،1 و 11) بوده و 12 منطقه باقیمانده 28.2 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات قیمت مسکن

در خردادماه سال 1400، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 296.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 3 و 56.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 663 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 126.1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 60.9 و 41.9 درصد افزایش نشان می‌دهند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در خردادماه سال 1400 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «150 تا 200» میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 18.6 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی «200 تا 250» و «250 تا 300» میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 15.9 و 11.7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حج معاملات به‌گونه‌ای بوده است که 60.8 درصد واحدهای مسکونی با قیمتمی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (296.7 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در خردادماه سال 1400 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «60 تا 70» مترمربع با سهم 14.8 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «50 تا 60» مترمربع با سهم 14 درصدی در رتبه بعدی قرار دارند. درمجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 56.1 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

در خردادماه سال 1400، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی موردبررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «5 تا 10» میلیارد ریال با اختصاص سهم 20.2 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «10 تا 15» و «15 تا 20» میلیارد ریال به ترتیب با اختصاص سهم‌های 18.2 و 11.9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع در این ماه، حدود 53.4 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 20 میلیارد ریال اختصاص داشته است.

تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال 1400 نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 33.9 و 37.6 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

 
 
کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید