Performancing Metrics

سرعت افت پایه پولی تیر ماه کم شد + نمودار | اتاق خبر
کد خبر: 453776
تاریخ انتشار: 3 مرداد 1401 - 09:50
یکی از مهم ترین بخش های پایه پولی عملیات بازار باز است. مانده عملیات در پایان تیر ماه 5 هزار میلیارد تومان نسبت به ماه قبل خود کمتر شده است. این رقم تقریبا 25 درصد کاهشی است که خرداد ماه به ثبت رسیده بود و نشان از سرعت کمتر افت پایه پولی از این ناحیه دارد

به گزارش  اتاق خبر به نقل ازاکو ایران، رشد پایه پولی در خرداد ماه امسال با کاهش 0.44 درصدی مواجه شده و روندی کاهشی داشته است. بررسی های آماری از تغییرات منابع پایه پولی در این ماه نشان داد یکی از مهمترین بخش هایی که در خرداد ماه باعث کاهش پایه پولی شده عملیات بازار باز در بخش خالص سایر اقلام بوده است.

مانده عملیات بازار باز یکی از بخش های مهمی بوده که درخرداد ماه 1401 با کاهشی 20 همتی مواجه شده  و در نتیجه کل پایه پولی را 2 هزار و 560 میلیارد تومان کاهش داد. این اتفاق در راستای کاهش تزریق بانک مرکزی در بازار باز در سال جاری بوده که اکنون البته برای چهار هفته متوالی در سطحی ثابت باقی مانده است.

ثبات مانده عملیات بازار باز در پایه پولی

برای چهارمین هفته متوالی در بازار باز بانک مرکزی 59 هزار و 990 میلیارد تومان نقدینگی تزریق کرد. این موضوع در ادامه سیاستگذاری اخیر بانک مرکزی در رابطه با تعیین سقف بسط پول در این بازار بوده که چهار مرحله متوالی تداوم داشته است.

این نهاد پس از آن که در دو هفته متوالی در شهریور ماه سال قبل بسط پولی را در بازار نداشت به مرور تزریق نقدینگی در عملیات بازار باز را تشدید کرده و در پایان سال گذشته به مرز 95 همت رسانید. در سال جاری اما این شاخص به تدریج کاهشی شده و در نهایت به مرز 60 هزار میلیارد تومان رسید.

از آن جا که هر بسط پول در این بازار توام با قبض نقدینگی در سررسید مشخص بوده بنابراین یک میزان مشخصی از نقدینگی در پایان هر مرحله در نتیجه اختلاف کل بسط‌های هفتگی و قبض‌های هفتگی نزد بانک هاباقی می‌ماند. این رقم همان مانده عملیات بازار باز بوده که مستقیما از کانال سایر اقلام در پایه پولی قرار گرفته و می تواند تبعات تورمی را برای کشور به همراه داشته باشد. شاخصی که اکنون برای چهارمین هفته متوالی در سطح 50 هزار میلیارد تومان قرار داشته و در پایان تیر ماه تنها 5 همت از مانده خرداد کاسته شده است.

این رقم تقریبا یک چهارم پولی است که در خرداد ماه کاهش پیدا کرده که نشان از کاهش سرعت پایه پولی از این محل است. این رویداد می تواند در نتیجه نیاز شدید بانک ها باشد که هنوز بسط پول در بازار باز نتوانسته کاهش جدی تری داشته باشد.

پایه پولی

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید