درست است که اغلب اتفاقات پیش بینی ناپذیرند، اما بیشتر ما می‌خواهیم زندگی طولانی و شادی داشته باشیم و برای این منظور به پول نیاز داریم. به همین دلیل خوب است که به فکر آینده‌ی دور هم باشیم و به جای خرج کردن حساب نشده‌ی همه‌ی پول‌های خود، یک حساب پس انداز برای خود داشته باشیم.