تشکیل کارگروه رسيدگي به تخلفات كارگزاران گمركي و بازرگانان | اتاق خبر
کد خبر: 68558
تاریخ انتشار: 29 تیر 1393 - 14:56
   
مديركل دفتر بازرسي و مديريت عملكرد گمرک از تشديد فعاليت كميسيون موضوع ماده 129 قانون امور گمركي با هدف نظارت بر عملكرد كارگزاران در گمرک، حمايت از فعاليت‌هاي سالم كارگزاران و بهبود فضاي كسب و كار خبر داد.
خبرگزاری مهر- عليرضا مقدسي مشاور رئيس كل گمرک از تشديد فعاليت كميسيون موضوع ماده 129 قانون امور گمركي با هدف نظارت بر عملكرد كارگزاران در گمرک، حمايت از فعاليت هاي سالم كارگزاران و نهايتاً بهبود فضاي كسب و كار خبر داد. مديركل دفتر بازرسي و مديريت عملكرد گمرک افزود: رسيدگي به تخلفات كارگزاران گمركي و بازرگانان بر اساس ساختار سازماني جديد و با تشكيل گروهي مستقل در دفتر بازرسي و مديريت عملكرد با سرعت بيشتري صورت مي گيرد. وی با اشاره به اينكه روند رسيدگي به تخلفات موضوع مواد 129 و114 قانون امور گمركي در دفتر بازرسي و مديريت عملكرد تسريع يافته است، اظهارداشت: با عنايت به تاكيد رئيس كل گمرک ايران، از نيمه دوم سال گذشته تاكنون پنج جلسه كميسيون ماده 129 قانون امور گمركي با حضور نمايندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت و اتحاديه كارگزاران گمركي تشكيل شده كه منجر به اخذ تصميم در خصوص 45 فقره پرونده كارگزاران گرديده است. مديركل دفتر بازرسي و مديريت عملكرد گمرك در تشريح ديگر اقدامات اين دفتر براي افزايش نظارت بر عملكرد كارگزاران گمركي خاطرنشان كرد: ايجاد بانك اطلاعاتي براي كارگزاران به منظور امكان نظارت سيستمي بر عملكرد ايشان يكي ديگر از اقدامات مهم دفتر بازرسي و مديريت عملكرد مي باشد كه اين اقدام مي تواند در روند رسيدگي و تصميم گيرهاي آتي گروه رسيدگي به تخلفات كارگزاران گمركي بسيار موثر و مفيد باشد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید