افزایش ۳۸درصدی مانده سپرده‌های جاری در سال ۹۱ | اتاق خبر
کد خبر: 72155
تاریخ انتشار: 22 مرداد 1393 - 09:49
   
در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شد، مانده سپرده‌های جاری شبکه بانکی در سال ۹۱ با افزایش ۳۸درصدی به ۶۲ هزار و ۳۴۵میلیارد تومان رسید.
خبرگزاری فارس - مانده سپرده‌های جاری در سال 1391 به میزان 623453 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با عملکرد سال قبل از رشد 38 درصدی برخوردار می‌‌باشد. طی این دوره میانگین مانده کل سپرده‌های جاری در 31 استان کشور بالغ بر 19941 میلیارد ریال بوده است که تنها 6 استان بالاتر از سطح میانگین قرار دارند. بیشترین مانده کل سپرده‌های جاری مربوط به استان تهران با رقم 265485 میلیارد ریال (معادل 42.6 درصد از مانده کل سپرده‌های جاری کشور) بوده و پس از آن استان‌های خوزستان و اصفهان به ترتیب با سهمی معادل 6.8 درصد و 6.1 درصد از مانده کل سپرده‌های جاری کشور، بالاترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، مانده کل سپرده‌های جاری در استان کهکیلویه و بویر‌احمد با رقم 2316 میلیارد ریال معادل 0.37 درصد از مانده کل سپرده‌های جاری کشور، کمترین میزان بوده است. پس از آن نیز استان‌های ایلام و خراسان شمالی به ترتیب سهمی معادل 0.38 درصد و 0.5 درصد از مانده کل سپرده‌های جاری را در اختیار داشته‌اند. در مقایسه با عملکرد سال قبل، استان خوزستان با 58.6 درصد افزایش، بیشترین میزان نرخ رشد در مانده سپرده‌های جاری را دارا بوده، در حالی که استان کهکیلویه و بویر‌احمد با 2.8 درصد کاهش، کمترین میزان نرخ رشد را داشته است. همچنین در خصوص نرخ رشد سهم مانده سپرده‌های جاری استان‌ها، استان خوزستان با نرخی معادل 15 درصد بیشترین و استان کهکیلویه و بویر‌احمد با نرخی معادل منفی 29.6 درصد، کمترین میزان نرخ رشد سهم را به خود اختصاص داده‌اند. *مانده سابر سپرده‌های دیداری مانده سایر سپرده‌های دیداری در سال 1391، به میزان 26453 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با عملکرد سال قبل از رشد 26.7 درصدی برخوردار بوده است. طی این دوره میانگین مانده سایر سپرده‌های دیداری در 31 استان کشور بالغ بر 8447 میلیارد ریال بوده که تنها 3 استان بالاتر از سطح میانگین قرار دارند. بیشترین مانده کل سایر سپرده‌های دیداری در سال 1391 مربوط به استان تهران با رقم 171186 میلیارد ریال (معادل 65.7 درصد از مانده‌ کل سایر سپرده‌های دیداری کشور) بوده است. پس از آن، استان‌های اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با در اختیار داشتن 5 درصد و 3.6 درصد از مانده کل سایر سپرده‌های دیداری کشور بالاترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، مانده سایر سپرده‌های دیداری در استان خراسان شمالی با رقم 474 میلیارد ریال (معادل 0.18 درصد از مانده کل سایر سپرده‌های دیداری کشور) کمترین میزان بوده است و پس از آن دو استان کهکیلویه و بویر‌احمد و ایلام به ترتیب با سهمی معادل 0.23 درصد و 0.24 درصد از مانده کل سایر سپرده‌های دیداری کشور را در اختیار داشته‌اند. در مقایسه با عملکرد سال قبل، استان خراسان جنوبی با 141.2 درصد افزایش، بیشترین میزان نرخ رشد در مانده سایر سپرده‌های دیداری را دارا بوده، در حالی که استان کهکیلویه و بویر‌احمد با 22 درصد کاهش، کمترین میزان نرخ رشد را داشته است. همچنین در خصوص نرخ رشد سهم مانده سایر سپرده‌های دیداری استان‌ها، استان خراسان جنوبی با نرخی معادل 90.4 درصد بیشترین و استان کهکیلویه و بویر‌احمد با نرخی معادل منفی 38.4 درصد، کمترین میزان نرخ رشد سهم را به خود اختصاص داده‌اند. مانده کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در سال 1391 به میزان 2101302 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با عملکرد سال قبل 39.9 درصد افزایش یافته است. تفکیک مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مبین آن است که مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت رقم 958428 میلیارد ریال (معادل 45.6 درصد از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) و مانده سپرده های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت رقم 1142874 میلایرد ریال (معادل 54.4 درصد از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) می‌باشد. طی این دوره میانگین مانده کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در 31 استان کشور بالغ بر 66834 میلیارد ریال بوده است که تنها 7 استان بالاتر از سطح میانگین قرار دارند. بیشترین مانده کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در سال 1391 مربوط به استان تهران با رقم 872788 میلیارد ریال (معادل 41.5 درصد از مانده کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار کشور) بوده است. پس از آن، دو استان اصفهان و فارس به ترتیب با در اختیار داشتن 9.2 درصد و 5.9 درصد از مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار کشور بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در استان کهکیلویه و بویر‌احمد با رقم 4943 میلیارد ریال معادل 0.2 درصد از مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار کشور کمترین میزان بوده است. پس از آن نیز دو استان ایلام با سهمی معادل 0.3 درصد و خراسان شمالی 0.4 درصد از مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار کشور کمترین میزان سهم را در اختیار داشته‌اند. در مقایسه با عملکرد سال قبل، استان بوشهر با 53.9 درصد افزایش، بیشترین میزان نرخ رشد در مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را دارا بوده، در حالی که استان آذربایجان شرقی با 23.9 درصد افزایش، کمترین میزان نرخ رشد را داشته است. همچنین در خصوص نرخ رشد سهم مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار استان‌ها، استان بوشهر با نرخی معادل 10 درصد بیشترین و استان آذربایجان شرقی با نرخی معادل منفی 11.4 درصد، کمترین میزان نرخ رشد سهم را به خود اختصاص داده‌اند.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید