تورم اجاره بها در فصل بهار به ۲۰.۹ درصد رسید | اتاق خبر
کد خبر: 73672
تاریخ انتشار: 29 مرداد 1393 - 14:24
   
شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۴۸.۱ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۲.۳ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۸.۹ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی تورم ۱۲ ماهه اجاره بها در فصل بهار را ۲۰.۹ درصد اعلام کرده است.
  خبرگزاری فارس- شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه اول سال 1393 به عدد 148.1 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 2.3 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 18.9 درصد افزایش یافت. براساس گزارش بانک مرکزی شاخص مذکور در 12 ماه منتهی به خردادماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به خردادماه 1392 معادل 20.9 درصد افزایش داشته است. *شاخص بهای مسکن اجاری در استان‌های مختلف کشور شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه اول سال 1393 نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان‌های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان هرمزگان معادل 5.5 درصد بود و استان‌های آذربایجان غربی با 5.2 درصد و ایلام با 3.9 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان‌های خراسان جنوبی و کرمانشاه هر یک با 0.8 درصد بود و استان‌های سمنان با 1.1 درصد و خراسان شمالی با 1.2 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. ضمناً شاخص فوق در استان تهران معادل 1.9 درصد افزایش یافت. *شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه اول سال 1393 به عدد 147.7 رسید که نسبت به سه ماهه قبل 2.2 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 19.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به خردادماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه 1392 معادل 21.3 درصد افزایش داشته است. *شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه اول سال 1393 به عدد 146.6 رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان 2.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 17.2 درصد افزایش داشت. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به خردادماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه 1392 معادل 19.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. *شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه اول سال 1393 به عدد 156.7 رسید که نسبت به سه‌ماهه چهارم سال 1392 معادل 3.4 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 21.6 درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به خردادماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه 1392 معادل 22.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.
گروه‌های شهری شاخص سه ماهه اول 93 درصد تغییر نسبت به سه ماه قبل درصد تغییر نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل شاخص سه ماهه اول 92 درصد تغییر سه ماهه اول 92 نسبت به سه ماه قبل درصد تغییر سه ماهه اول 92 نسبت به سه ماه مشابه سال قبل
کل مناطق شهری 148.1 2.3 18.9 124.6 4.7 17.9
شهر‌های بزرگ 147.7 2.2 19.1 124 4.9 17.4
شهر‌های متوسط 146.6 2.5 17.2 125.1 4.2 18.2
شهر‌های کوچک 156.7 3.4 21.6 128.9 4.1 22.2
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید