گزارش تحلیلی آمار صنعت بیمه در سطح بین المللی | اتاق خبر
کد خبر: 74276
تاریخ انتشار: 2 شهریور 1393 - 12:06
   
مطابق آخرین آمارها، کشور ما بر مبنای حق بیمه تولیدی رشته زندگی، مشابه سال قبل جایگاه ششم را در سطح منطقه حفظ نموده و در رده بندی کشورهای دنیا در مکان 55 قرار گرفته که 6 پله نسبت به پنج سال گذشته بهبود یافته است.
  ایلنا- در این گزارش اهم آمارها به تفکیک شاخص های مختلف در بازار بیمه کشور با بازار بیمه جهان قابل مقایسه است. منبع اصلی مورد استفاده در این گزارش، گزارش سالیانه نشریه زیگما به همراه سالنامه آماری صنعت بیمه در سال 1391 است. در این گزارش همچنین رتبه بندی نزولی مدنظر قرار گرفته به این ترتیب که ”رتبه اول“ برای هر شاخص آماری به بیشترین رقم اختصاص پیدا می کند. علاقه مندان می توانند متن کامل این گزارش تحلیلی را با جداول مورد نظر در سایت بیمه مرکزی؛ بخش گزارش آماری؛ آمارهای فصلی ملاحظه نمایند. اهم آمارها به تفکیک شاخص های صنعت بیمه الف) حق بیمه تولیدی - تولید 1/162هزار میلیارد ریال حق بیمه در سال 1392 با رشد 2/23 درصد نسبت به سال قبل. - 5/3 برابر شدن حق بیمه تولیدی در مقایسه با پنج سال گذشته. (روند رشد حق بیمه تولیدی در کشور به مراتب از مقدار مشابه در دنیا و منطقه به ترتیب با 1/1 و 5/1 برابر شدن نسبت به پنج سال گذشته، بالاتر است) - همچون سال گذشته از حیث این شاخص، حفظ جایگاه چهل و دوم در میان کشورهای دنیا و رتبه 3 در میان کشورهای منطقه (پس از: فلسطین اشغالی و ترکیه). - طی پنج سال اخیر، رتبه جهانی در حق بیمه تولیدی 4 پله ارتقاء و در منطقه یک پله صعود داشته است. ب) حق بیمه سرانه - در سال 1392، حق بیمه سرانه با رشد 22 درصدی به 1/2 میلیون ریال رسید. - شاخص مذکور نسبت به سال گذشته حدود 380 هزار ریال افزایش داشت. - طی پنج سال اخیر، میزان حق بیمه سرانه در دنیا به مراتب از کشور ما بالاتر بوده (بطور متوسط 4/7 برابر) و در سطح منطقه نزدیک تر است (بطور متوسط 2/1 برابر). - با این وجود طی سال های اخیر، میزان رشد سرانه حق بیمه در کشور روند صعودی داشته به نحوی که در مقایسه با دنیا و منطقه سریعتر افزایش پیدا کرده است (به ترتیب با رشد متوسط سالانه در دنیا، منطقه و ایران به میزان حدوداً: 2%، 7% و 35%). - جایگاه کشور ما از منظر حق بیمه سرانه با 9 پله صعود، از رتبه 73 به رتبه 64 در دنیا ارتقاء یافت و در منطقه رتبه 10 را حفظ نمود (ضمن آنکه جایگاه بین المللی کشور در مقایسه با سال گذشته ثابت ماند). ج) ضریب نفوذ بیمه - با توجه به عدم اعلام رقم رسمی GDP ازسوی بانک مرکزی ج.ا.ایران برای سال 1392، در حال حاضر امکان محاسبه دقیق ضریب نفوذ بیمه طی این سال امکان پذیر نمی باشد. - علیرغم مطلب فوق، نشریه زیگما رقم برآوردی 7/2 درصد را برای کشور ما اعلام نموده است. بر این اساس، کشور ج.ا.ایران از حیث این شاخص در سال 1392، حائز رتبه 53 در دنیا و رتبه 3 در منطقه خواهد بود. - طی دوره پنج ساله 91-1387 ضریب نفوذ بیمه از 2/1 به 9/1 درصد افزایش داشته است. با این وجود، میزان نفوذ بیمه در دنیا به مراتب از کشور ما بالاتر بوده (بطور متوسط 8/4 برابر) و در سطح منطقه تقریباً یکسان به نظر می رسد. - در سالهای 91 - 87، جایگاه کشور ما از حیث ضریب نفوذ بیمه از رتبه 76 به رتبه 66 در دنیا ارتقاء یافت و در منطقه با یک پله صعود، همچنان در مکان 5 ام ایستاد. د) سهم بیمه های زندگی - در سال 1392، حق بیمه های رشته زندگی نسبت به سال گذشته با حدود 44 درصد افزایش به 8/14 هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با پنج سال گذشته 6/4 برابر شد. - طی پنج سال اخیر، سهم بیمه زندگی از پرتفوی بازار از رقم 9/6 به 1/9 درصد رسید. - با وجود افزایش سهم از بیمه زندگی در کشور طی پنج سال اخیر (با رقم متوسط 8 درصد)، این میزان در مقایسه با مقدار دنیا (به میزان متوسط 57 درصد) و از سطح منطقه (با میانگین 26 درصد) به مراتب پائین تر است. - مطابق آخرین آمارها، کشور ما بر مبنای حق بیمه تولیدی رشته زندگی، مشابه سال قبل جایگاه ششم را در سطح منطقه حفظ نموده و در رده بندی کشورهای دنیا در مکان 55 قرار گرفته که 6 پله نسبت به پنج سال گذشته بهبود یافته است.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید