نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي و حقیقی ابلاغ شد | اتاق خبر
کد خبر: 77246
تاریخ انتشار: 18 شهریور 1393 - 11:37
   
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی ابلاغ دو بخشنامه جداگانه، نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي و حقیقی را 25 درصد اعلام کرد.
مهر- علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی دو بخشنامه ای جداگانه اعلام کرد: باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي، بدينوسيله باتوجه به راي اکثريت صورتجلسه شماره 14302/201 مورخ 3 / 8 / 88 شوراي عالي مالياتي و نظر به اينکه براساس ماده 128 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوق ناشي از درآمدهاي اتفاقي ازطريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهدشد و مالياتهايي که طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد، بنابراين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي براساس ماده 105 قانون فوق الذکر مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهدبود. نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي، بدينوسيله باتوجه به راي اکثريت صورتجلسه شماره 14302/201 مورخ 3 / 8 / 88 شوراي عالي مالياتي و نظر به اينکه براساس ماده 128 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوق ناشي از درآمدهاي اتفاقي ازطريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهدشد و مالياتهايي که طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهدشد بنابراين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي براساس ماده 105 قانون فوق الذکر مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهدبود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید