Performancing Metrics

جزئیات معاملات مسکن در سه ماهه اخیر | اتاق خبر
کد خبر: 82974
تاریخ انتشار: 22 مهر 1393 - 11:36
   
رئیس صنف اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به جزئیات معاملات مسکن در مرداد، شهریور و نیمه اول مهرماه ومقایسه با مدت مشابه سال گذشته از افزایش حجم معاملات مسکن در شهریورامسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: تعداد کل معاملات مسکن در شهریورماه امسال به یکصد و 88 هزارو 751 قرار داد رسید درحالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 161 هزارو 124 عدد بوده است.
خبرگزاری مهر- حسام عقبایی با بیان اینکه خوشبختانه در سال 93 وضعیت معاملات مسکن خوب بوده است، گفت: امسال خیز خروج از رکود را داشتیم و به نظر می رسد که تا پایان پاییز امسال شاهد افزایش رشد و حجم معاملات در حوزه مسکن خواهیم بود. وی افزود: تعداد کل معاملات مسکن در شهریورماه امسال به یکصد و 88 هزار و 751 قرار داد رسید درحالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یکصد و 61 هزار و 124 عدد بوده است بنابراین شهریور امسال سیر افزایشی در تعداد قراردادها داشتیم. رئیس صنف اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تعداد کل مبایعه نامه ها در شهریور 92  در کل کشور 86 هزار و 633 تعداد بوده است، اظهار داشت: این تعداد در شهریور ماه 93 به 107 هزارو 501 قرار داد رسید که روند رو به رشدی را نشان می‌دهد. عقبایی با اشاره به آمار قراردادهای اجاره، گفت: تعداد قراردادهای اجاره در کل کشور در شهریور امسال، 72 هزارو 960 قرارداد بوده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم 66 هزارو 701 قرارداد بود. وی با تاکید بر اینکه در مجموع، شهریور امسال نسبت به شهریور سال 92 شاهد رشد و افزایش حجم معاملات بودیم، بیان کرد: همچنین تعداد معاملات در شهریور امسال هم نسبت به مرداد افزایش یافت بطوریکه تعداد کل قراردادهای کشوردر مرداد صد و 67 هزار و 1 58 عدد بوده که این تعداد در شهریور 93  به صد و 88 هزارو 751 قرارداد رسید. وی در ادامه افزود: تعداد کل قراردادهای خرید و فروش مسکن در شهریور ماه امسال به صد و 7 هزارو 501 قرارداد در کل کشور رسید در حالی که در مرداد ماه همین سال تعداد قراردادها 94 هزارو 931 عدد بود. عقبایی تصریح کرد: همچنین در خصوص قرارداد های اجاره نامه تعداد آن در مرداد93، 65 هزار و 75  بود که با سیر افزایشی این تعداد به 72 هزارو 960 عدد در شهریور 93 رسید.در مجموع شهریور 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش حجم و رشد معاملات در کشور بودیم. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه به طور کلی فضای بازار مسکن در شهریور 93 توام با آرامش و افزایش تعداد قراردادها بود ادامه داد: در حوزه شهر تهران نیز همین روند افزایشی را شاهد بودیم. یعنی ما در شهریور 93 در شهر تهران تعداد کل قراردادهایمان به 38 هزارو 613 تعداد رسید در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 28 هزارو 467 قرارداد بوده است. عقبایی با اشاره به آمار قراردادهای مسکن در شهر تهران، اظهار داشت: تعداد مبایعه نامه هایی که سال 92 در شهر تهران داشتیم 9 هزارو 903 قرارداد بود که با سیرافزایشی تعداد آن در سال93 به 16 هزارو 946 قرارداد رسید. همچنین تعداد قراردادهای اجاره در شهریور 93 به 19 هزارو 970 قرارداد رسید در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال قبل 17 هزارو 48 قرارداد بود. وی با بیان اینکه در شهریور 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش قرارداد ها به خصوص در حوزه خرید و فروش مسکن در شهر تهران بودیم گفت: تقریبا بیش از 80 درصد شاهد رشد افزایش معاملات در حوزه خرید و فروش در شهریور 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همینطور در مقایسه با مرداد 93 بودیم به طوری که تعداد کل قرارداد هایمان در شهر تهران در شهریور 93، به 38 هزارو 613 رسید در حالی که در مرداد 93 این تعداد 33 هزارو 790 قرارداد بود. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در مورد نسبت قراردادهای مبایعه نامه شهریور 93 به مرداد 93 در شهر تهران، گفت: در شهریور 93 تعداد قراردادهایمان 16 هزارو 946 عدد رسید در حالی که این تعداد در مرداد 93 ،14 هزارو 568 بود. همچنین در مورد اجاره نامه ها هم تعداد قراردادهای مرداد 93، 17 هزارو 870 تعداد بود در حالی که این عدد به 19 هزارو 970 تعداد در شهریور امسال رسید و در مجموع باز هم در شهریور 93 چه در کل کشور و چه در شهر تهران افزایش تعداد قراردادها و حجم معاملات را داشتیم. وی اظهار داشت: در این چند روزی که از مهر ماه سال 93 میگذرد یعنی در 15 روز اول ماه در شهر تهران تعداد قراردادهای خرید و فروش به 6 هزارو 534 عدد رسیده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل تعداد این قرارداد ها 4 هزارو 973 عدد بود. همچنین تعداد کل قراردادهایی که در مهر 93 در تهران داشتیم به 14 هزارو 293 قرارداد رسید در حالی  که در مدت مشابه سال گذشته این عدد 13 هزار و 758 بود. عقبایی در ادامه افزود: در مجموع در کل کشور در نیمه اول مهر ماه سال 93، 70 هزارو 180 قرارداد تنظیم شده داریم در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تعداد قراردادها بیشتر بود و همچنین تعداد قراردادهای خرید و فروش در مهرماه سال گذشته 41 هزارو 705 قرارداد بود که با روند رو به کاهش، در 15 روز اول مهر ماه امسال این تعداد به 41 هزارو 542 عدد رسیده است. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه هرچند باید آمارها را آخر هر ماه مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم تلورانس تغیرات را در پایان ماه داشته باشیم، گفت: در مجموع وضعیت بازار مسکن در تابستان 93 با یک جهش خوب،آرام و بدون تنش همراه بود که در این میان نه تنها افزایش غیر متعارف قیمت مسکن را نداشتیم بلکه بازار با ثبات قیمت ها و رشد حجم معاملات همراه بود. و معتقدم که تا پایان پاییز، این روند رشد معاملات و ثبات در قیمت ها ادامه خواهد داشت.            
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید