محمد لاهوتی :ساختار كنوني اتاق رييس‌محور است | اتاق خبر
کد خبر: 84027
تاریخ انتشار: 30 مهر 1393 - 12:38
فراز جبلي-روزنامه تعادل-  محمد لاهوتي نايب‌رييس كنفدراسيون صادرات است و از توليدكنندگان و صادركنندگان سالامبور و چرم كه از خانواده‌يي قديمي تهران در عرصه توليد و تجارت به اتاق بازرگاني آمده است. باتوجه به اينكه در دوره قبل وي عضو گروه حاميان توليد براي صادرات بود مصاحبه امروز را به وي اختصاص داديم. بحث را از اختلاف‌نظر ميان روايت آقاي عسگراولادي و آقاي نفر شروع كنيم. شما شاهد كل ائتلاف حاميان توليد براي صادرات و پيشگامان بوديد. چرا اين اختلاف روايت از ماجرا پيش آمد؟ دعوايي نيست بلكه بيان واقعيت است كه هر كس از منظر خود بيان مي‌كند. دوره قبل آقاي عسگراولادي از صادركنندگان در دفتر اتحاديه خشكبار دعوتي به‌عمل آوردند و اعلام كردند كه ديگر با مجمع نيستند و كليد حاميان توليد براي صادرات را زد. مركز اين گروه كه به رهبري آقاي عسگراولادي مطرح شده بود هم در محل اتحاديه خشكبار مستقر بود. اما وقتي بحث پيوستن گروهي از اتاق ايران و چين و پيشگامان مطرح شد گروهي از دوستان از ما جدا شدند. به‌نظر من آقاي عسگراولادي بعد از چهارسال واقعيتي را به‌عنوان رهبري پيشگامان مطرح کردند و دليلش هم عدم اعلام ايشان در گروه حاميان توليد براي صادرات بود. به‌همين دليل هم به‌نظرم به ايشان نقد جدي وارد است. در حال حاضر رياست كنفدراسيون صادرات برعهده عضوي از مجمع فعالان است. آيا اين دوره كنفدراسيون به‌نفع مجمع وارد انتخابات خواهد شد؟ نه، كنفدراسيون يك شخصيت حقوقي است كه واجد هيات‌مديره‌يي متشكل از طيف‌ها و افراد مستقل است كه اعضاي آن در گروه‌هاي مختلف عضو هستند. چون دوستان مجمعي در هيات رييسه هستند دليل نمي‌شود كه همه به مجمع راي دهند. مساله مهم ليست در روز انتخابات است و اكثر افراد معمولا به تركيب ليست‌ها راي مي‌دهند. كنفدراسيون تاكنون به‌عنوان شخصيت حقيقي از هيچ گروهي حمايت نكرده است و از سوي ديگر انتخابات مجمع عمومي اين كنفدراسيون در پيش است. اصولا كنفدراسيون به‌دليل عضويت بيش از ٣٥تشكل بزرگ صادراتي بعيد است كلا به يك سمت حركت كند. آيا ممكن است كنفدراسيون صادرات ليستي مجزا براي خودش ارايه دهد؟ بعيد مي‌دانم. چون اصولا كنفدراسيون هدفش ايجاد و تشكيل ليست نيست. من معتقدم كنفدراسيون بهتر است همين جايگاه مستقل خود را داشته باشد. حضور شما در هتل لاله به اين معني است كه شما قرار است در اين انتخابات به مجمع بپيونديد؟ به نظر من خيلي چهره‌هاي ديگري هم در اين جلسه بودند كه ارتباطي با مجمع ندارند. ما دعوت‌شدگاني هستيم كه عضو مجمع نبوديم. حضور ما به احترام همكاران بود و رسم ادب را به‌جا آورديم ولي اين نشانه عضويت و وابستگي نيست. از همه مهم‌تر اينكه بايد نظر تمام گروه‌ها شنيده شود تا بدانيم كدام گروه به نظرات شخصي شما نزديك است. از نظر شما اعضاي هيات نمايندگان بهتر است چند سال در اتاق بازرگاني حضور داشته باشند؟ بحث هيات نمايندگان را بايد از هيات رييسه جدا كرد. هيات نمايندگان افرادي هستند كه مي‌توانند چندين سال تجربه را منتقل كنند. درباره هيات نمايندگان با هيچ محدوديتي موافق نيستم ولي به‌نظرم بهتر است رياست اتاق محدود به حداكثر دو دوره باشد. اخيرا صحبت‌هايي مطرح شد كه اصولا چه دليلي دارد كه هيات رييسه خود مجري باشد و مي‌توانند از طريق كارمنداني رسمي كه مجري دستورات هيات نمايندگان هستند استفاده شود كه به‌نظر من آن وقت ديگر اسمش هيات رييسه نيست. كسي كه استخدام كرديد كارمند است. دبيركل هم كارمند است كه زيرنظر رييس كار مي‌كند. در واقع دبيركل مستخدم و استخدام شده هيات رييسه است. يك قدم عقب‌تر را بپرسم. آيا هيات رييسه اكنون بر اتاق بازرگاني رياست مي‌كند يا مجري دستورات هيات نمايندگان است؟ به‌نظر من هم‌اكنون ساختار اتاق، رييس محور است و كمتر تقسيم قدرت صورت مي‌گيرد درصورتي‌كه به‌نظرم اتاق بايد از ظرفيت كميسيون‌ها و ايجاد فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها بهره گيرد تا هم كارها تخصصي‌تر شود و هم از اين طريق مي‌تواند كميت هيات نمايندگان را كاهش و كيفيت و خروجي آن را بالا ببرد. به‌عنوان كلام آخر همانطور كه مي‌دانيد مرجع ناظر بر اتاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باتوجه به اينكه هدف واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي است به‌نظرم بايد نظارت هم به هيات نمايندگان محول شود گرچه نيازمند مصوبه از طريق مراحل قانوني است ولي مي‌تواند قدرت بيشتري در اختيار هيات نمايندگان قرار گيرد و از طرف ديگر به‌نظر مي‌رسد توقع از اتاق در بين بعضي از فعالان بخش خصوصي بيش حد انتظار و حدود قانوني آن بوده گرچه معتقدم در خيلي از مواقع هم از ظرفيت آن استفاده نشده ولي به‌هرحال باتوجه به حضور بسيار پررنگ دولت در اقتصاد كشور بايد بپذيريم حضور اتاق و تاثيرگذاري آن هم به اندازه سهمش و شايد كمي بيشتر از آن بوده است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید