گرنوت روئر | اتاق خبر
ADS
پربازدید

گرنوت روئر

RSS
گرنوت روئر به انتقاد از آنتونیو کونته به سبب بازی ندادن به جان اوبی میکل پرداخت.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر