مقررات ایمنی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مقررات ایمنی

RSS
معاون وزیر کار خبر داد
معاون امور روابط کار وزیر کار با اشاره به وجود رانت در فعالیت برخی مشاوران ایمنی کار گفت: متاسفانه مشاهده شده برخی مشاوران ایمنی کار با یک تخصص، برای ۷ حوزه مجوز فعالیت کار صادر می کنند.
قائم مقام وزیر نفت؛
قائم مقام وزیر نفت از تدوین برنامه‌ها و قوانین سختگیرانه در صنعت نفت برای رعایت هرچه بیشتر مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) خبر داد.
بیشترین حادثه دیدگان ناشی از کار در ۹ ماهه نخست سال گذشته به استان‌ اصفهان با ۱۲۶۸ نفر و کمترین حادثه دیدگان به استان‌ خراسان شمالی با ۳۵ نفر اختصاص داشته است.
گفتگو
گفت‌وگو با وزیر «صمت»
گفت‌و‌گو با رضا رحماني، وزير صمت
گفت‌وگو با محمد خدادي معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر