Performancing Metrics

نشست روحانی با مدیران وزارت راه | اتاق خبر
ADS
پربازدید

نشست روحانی با مدیران وزارت راه

RSS
در واکنش به کسانی که می‌گویند با FATF اسلام می‌رود
رییس جمهور با بیان این که تفکیک وزارت راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریم کشور ضروری بود، گفت‌: نمایندگان به هر دلیلی با این موضوع همراهی نکردند.