Performancing Metrics

اتاق ابزرگانی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

اتاق ابزرگانی

RSS
دکتر امیر مسعود فاتحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه:
امیر مسعود فاتحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به اینکه مصوبات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی عملی نشد، اظهار داشت: اداره امور و پرسشگری آنچنانکه باید در اتاق هشتم وجود نداشت .
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر