Performancing Metrics

اروپا | اتاق خبر
ADS
پربازدید

اروپا

RSS
معاون وزیر راه و شهرسازی
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر رویکرد توسعه همکاری‌های استراتژیک با روسیه گفت: ایجاد کریدور ایران ــ روسیه ــ اروپا در دستور کار قرار گرفت.