Performancing Metrics

سه کشور اروپایی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

سه کشور اروپایی

RSS
وزیر امورخارجه کشورمان با تاکید بر اینکه طرف های اروپایی برای حفظ برجام کاری نکرده اند، خاطر نشان کرد: این به خاطر ایران است که برجام زنده است، نه سه کشور اروپایی.