Performancing Metrics

حضور مردم | اتاق خبر
ADS
پربازدید

حضور مردم

RSS
مدیرمسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه به نظر من مشارکت در انتخابات پیش رو صد در صدی خواهد بود، گفت: برخی با حضور در پای صندوق‌های اخذ رای در انتخابات شرکت می‌کنند و برخی نیز با عدم حضور.

ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر