Performancing Metrics

تأمین سوخت نیروگاه‌ها | اتاق خبر
ADS
پربازدید

تأمین سوخت نیروگاه‌ها

RSS
معاون شرکت برق حرارتی کشور تاکید کرد: با توجه به افزایش مصرف گاز خانگی در زمستان، مصرف سوخت نیروگاه‌ها به سمت گازوئیل و در مرحله بعد به سمت نفت کوره (مازت) می‌رود.
گفتگو
محمود سریع‌القلم در یادداشتی مطرح کرد
هشدارهای فرشاد مومنی درباره سیاست‌های تورم‌زای ایران:
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر