Performancing Metrics

ساخت یک میلیون مسکن | اتاق خبر
ADS
پربازدید

ساخت یک میلیون مسکن

RSS
در حالی که وزارت راه و شهرسازی معتقد است طرح ساخت یک میلیون مسکن تورم زا نیست، اما برخی کارشناسان با توجه به ناترازی بانک ها و خلق پول با اجرای این طرح، آن را تورم زا می دانند.
وزیر راه و شهرسازی از آغاز برنامه مسکنی دولت و ساخت یک میلیون واحد طی دو هفته آینده خبر داد.
گفتگو
محمود سریع‌القلم در یادداشتی مطرح کرد
هشدارهای فرشاد مومنی درباره سیاست‌های تورم‌زای ایران:
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر