Performancing Metrics

سقف اجاره | اتاق خبر
ADS
پربازدید

سقف اجاره

RSS
برخی از مستاجران درنامه ای به دولت درخواست تعیین سقف برای نرخ اجاره بها را داشته و درخواست کرده اند با متخلفان به شدت برخورد شود اما اقتصاد دان ها معتقدند نرخ گذاری های دستوری سرانجام موفقیت آمیزی نداشته است .
گفتگو
محمود سریع‌القلم در یادداشتی مطرح کرد
هشدارهای فرشاد مومنی درباره سیاست‌های تورم‌زای ایران:
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر