Performancing Metrics

واردات گوشت گرم گوسفندی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

واردات گوشت گرم گوسفندی

RSS
معاون وزیر جهادکشاورزی از شرکت پشتیبانی امور دام خواست به جهت تنظیم بازار، این شرکت یا بخش خصوصی نسبت به واردات گوشت گرم گوسفندی تا سقف ۱۰ هزار تن اقدام کنند.

ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر