Performancing Metrics

مهدی سیاوشی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مهدی سیاوشی

RSS
رییس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق کرمان گفت: «دولت یازدهم یک تصویر واقعی از کشور در سطح جهان ارایه کرده و در پی آن تعداد گردشگران خارجی در 2 سال گذشته بیش از 2 برابر شده...
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر