Performancing Metrics

خودروساز داخلی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

خودروساز داخلی

RSS
فروردین ماه امسال تولید اتوبوس در سه خودروساز داخلی متوقف شد.
دی ماه امسال تولید کامیون در سه خودروساز داخلی به صفر رسید.
سید محمد بیاتیان در مورد بسته خروج از رکود دولت و ارائه تسهیلات در بخش خودرو اظهار داشت: منابعی که برای ارائه تسهیلات در خصوص خودرو در نظر گرفته شده محدود است و این مو...
خط تولید شش مدل اتوبوس در شرکتهای خودروساز داخلی متوقف شد....
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر