Performancing Metrics

٥ میلیون مترمکعب گاز | اتاق خبر
ADS
پربازدید

٥ میلیون مترمکعب گاز

RSS
صادرات گاز به منطقه بصره عراق در صورت امضای قرارداد از طریق شبکه های موجود در منطقه خرمشهر و ساخت خط لوله ٢٥ کیلومتری برای ارسال روزانه پنج میلیون مترمکعب در فاز نخست...
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر