Performancing Metrics

دانشگاه علم و صنعت ایران | اتاق خبر
ADS
پربازدید

دانشگاه علم و صنعت ایران

RSS
چهارمین جلسه شورای راهبری طرح اینترنت اشیاء، به دعوت دانشگاه علم و صنعت ایران و در محل آن دانشگاه تشکیل شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت نمی تواند از دانشگاه و فعالیت های علمی و پژوهشی جدا باشد....
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر