Performancing Metrics

اتاق بازرگانی خرمشهر | اتاق خبر
ADS
پربازدید

اتاق بازرگانی خرمشهر

RSS
شنیور، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: لازمه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی این است که ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ما ﺗﻮﻟﻴﺪگرا و صادرات محور شود.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در گفت و گو با اتاق خبر اعلام کرد
صندوق ضمانت صادرات تنها در تهران شعبه دارد و باعث شده صادرکنندگانی که در تهران حضور دارند بتوانند نسبت به همتایان شهرستانی خود از تسهیلات صادراتی بیشتری بهره مند شوند.
گفتگو
محمود سریع‌القلم در یادداشتی مطرح کرد
هشدارهای فرشاد مومنی درباره سیاست‌های تورم‌زای ایران:
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر