Performancing Metrics

هابیل درویشی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

هابیل درویشی

RSS
مدیرعامل شرکت متروی تهران گفت: می توانیم دانش ساخت مترو را به دنیا صادر کنیم زیرا ما یک سوم قیمت دنیا مترو می سازیم.
مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه گفت: اینکه توسعه مترو مربوط به چه دوره‌ای است، اعداد و ارقام مشخص می‌کنند و اگر کسی شک دارد می‌تواند تونل‌ها را متر کند
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر