Performancing Metrics

مجلس سنای بلژیک | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مجلس سنای بلژیک

RSS
در دیدار ظریف با رییس مجلس سنای بلژک مطرح شد:
جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود را (در قبال برجام) بطور جدی اجرا كرده است و از شركای 1+5انتظار می رود تا به مسئولیتهای خود در زمینه اجرای دقیق تعهداتشان عمل كنند .
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر