Performancing Metrics

قزل آلاي خال قرمز | اتاق خبر
ADS
پربازدید

قزل آلاي خال قرمز

RSS
ضرورت جلوگيري از انقراض گونه منحصربفرد ماهي در آذربايجان شرقي
صوفي چاي، مردق چاي و قرانقوچاي مراغه، مامني براي تنها گونه ماهي قزل آلاي خال قرمز از خانواده سالمونيد است كه اين روزها به دليل چراي بي رويه دام و تخريب مراتع دامنه كوه سهند و در پس آن جاري شدن سيل، رو به انقراض است.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر