Performancing Metrics

قیمت نان‌ | اتاق خبر
ADS
پربازدید

قیمت نان‌

RSS
با توجه به کاهش 250 تومانی قیمت گندم آزاد برای نانوایی‌های آزادپز و صنایع مربوطه، معاون وزیر کشاورزی گفت: انواع نان هم اکنون به همان نرخ سابق عرضه می‌شود و اگر قرار بر تغییر قیمت باشد، امسال کاهش قیمت خواهیم داشت، نه ا افزایش.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر