Performancing Metrics

تراشه کوانتومی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

تراشه کوانتومی

RSS
کمپانی IBM امروز دسترسی به پردازنده‌ی کوانتومی خود مستقر در مرکز تحقیقاتی واتسون نیویورک را برای عموم مردم آزاد کرد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر