Performancing Metrics

یادداشت | اتاق خبر
ADS
پربازدید

یادداشت

RSS
برخی از کسانی که سخنان شیخ را شنیده بودند به نظرشان می‌آمد که نوعی تناقض در کلام شیخ وجود دارد از طرفی ایشان می‌گوید: شیعیان را تکفیر نمی‌کنیم و آن‌ها را یکی از مذاهب اسلامی می‌دانیم و از طرف دیگر نسبت به تبلیغ و ترویج تشیع هشدار می‌دهد.
ناصر فکوهی:
به جای نوروز فعلی می توان به نوروز هایی ساده تر، به خانواده، به دوست داشتن دیگران و طبیعت اندیشید، می توان کمی بیشتر به با هم بودن و کمی کمتر به با هم مصرف کردن فکر کرد.
فرهاد عشوندی
6 سال دیرتر اما سرانجام رسانه ملی سعی کرد در مسیر بی طرفی ، گام بردارد و از جزئیات تلخترین حوادث تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی سخن بگوید.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر