یادداشت | اتاق خبر
ADS
پربازدید

یادداشت

RSS
سيد علي ميرفتاح
حیدر مستخدمین حسینی ، اقتصاددان و استاددانشگاه
پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصادی
مجید اعزازی
کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران
فرخ قبادی ، اقتصاددان
شهرام شریعتی، عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران
اسماعیل کهرم ، کارشناس محیط زیست
فرخ قبادی، اقتصاددان
دکتر داود هیرمداس باوند، دیپلمات پیشین و استاد دانشگاه
بایزید مردوخی،اقتصاددان
 حسین حقگو ، تحلیلگر اقتصادی
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر