یادداشت | اتاق خبر
ADS
پربازدید

یادداشت

RSS
مجید رضائیان-استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم
دکتر غلامرضا کاظمی،کارشناس بازار سرمایه
فرشید یزدانی . كارشناس حوزه رفاه
محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران
حجت الله میرزایی، کارشناس مسائل اقتصادی
محمدرضا ظهیر امامی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
عبدالرسول دیوسالار - پژوهشگر مركز تحقيقات استراتژيك خاورميانه
احمد حاتمی یزد،مدیرعامل سابق بانک صادرات
دکتر پویا جبل عاملی
فراز جبلی
گفتگو
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
در گفت و گوی اتاق خبر با رییس اتاق بازرگانی قم
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر