یادداشت | اتاق خبر
ADS
پربازدید

یادداشت

RSS
موسی غنی‌نژاد - اقتصاددان و استاد دانشگاه
محمدصادق جنان‌صفت - روزنامه‌نگار
دکتر پویا جبل عاملی
دکتر مسعود نیلی/ اقتصاددان
مسعود خوانساری ، رئیس اتاق تهران
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات ایران
حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
دکتر پویا جبل‌عاملی
یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران
محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران
گفتگو
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
در گفت و گوی اتاق خبر با رییس اتاق بازرگانی قم
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر