نظام ارزشی متفاوت؛ چالش اصلی آموزش رسمی و غیر رسمی | اتاق خبر
کد خبر: 102074
تاریخ انتشار: 27 فروردین 1394 - 09:27
یک دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت با اشاره به چالش‌های آموزش رسمی و غیررسمی گفت: اگر نهادهای رسمی و غیررسمی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند و در دو سر یک طیف باشند...
یک دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت با اشاره به چالش‌های آموزش رسمی و غیررسمی گفت: اگر نهادهای رسمی و غیررسمی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند و در دو سر یک طیف باشند چالش عمده‌ای پیش نمی‌آید ولی اگر محتوای دگرگونه‌ای را دنبال می‌کنند نظام تربیت رسمی واقعا با چالش و مشکل مواجه می‌شود؛ یعنی مشکل آنجا به وجود می‌آید که دو نظام داریم؛ تربیت رسمی و غیررسمی که هر کدام با نظام‌های ارزشی متفاوت مواجه هستند.
اتاق نیوز - علی پارسانیا و مجتبی همتی فر، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت پیرامون چالش‌های آموزش رسمی و غیر رسمی با اشاره به ریشه پیدایش تعلیم و تربیت در قبایل و به تدریج در حکومت‌ها بیان کرد: تعلیم و تربیت نیاز هر جامعه‌ای است که با پیدایش حکومتها جزو وظایف اصلی آن قرار گرفته و به طور رسمی تدوین می‌شود. وی افزود: در جوامع مدرن نیز با توجه به تفاوت نیازها شکل تعلیم و تربیت تفاوت کرده و مدارس و دانشگاه‌ها مصداقی از این تفاوت هستند. پارسانیا، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت نیز با خارج دانستن یادگیری‌های تصادفی از تعلیم و تربیت خاطر نشان کرد: در مقوله آموزش، هدفمندی یک اصل است و در صورت داشتن هدف و القائاتی در این زمینه است که با اغماض می‌توانیم بگوییم تربیت داشته‌ایم. وی افزود: تربیت را وقتی به دو شکل رسمی و غیر رسمی تقسیم می‌کنیم به این معنا نیست که تربیت غیررسمی تربیت نیست ولی باید هدفمندی داشته و جهت دار باشد چرا که دولت‌ها و حکومت‌ها برای رفع نیازهای جامعه مجبور شدند آموزش‌هایی را برای امر تصدی گری در جامعه قرار دهند. این کارشناس فلسفه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه انعطاف در تربیت رسمی پایین‌تر و ساختار سلسله مراتبی قوی‌تر است در نتیجه قدرت مانور یادگیرنده پایین‌تر است، شاید همین نقطه ضعف آموزش‌های رسمی و باعث برتری دادن به آموزش‌های غیر‌رسمی می‌شود. علی خواجه کارشناس تعلیم و تربیت نیز در بخش دیگری از این گفت‌وگو خاطر نشان کرد: به هر حال آموزش‌ها در نهادهای رسمی و غیر رسمی وجود دارد و این فرد است که روش‌های رسمی و غیر رسمی را رقم می‌زند که چه چیزی به چه روشی را به او یاد بدهند. یعنی عامل وحدت بخش در این دو روش، اول مخاطب است. نهادها در یک تعامل دوسویه هستند، در این میان آنچه اهمیت دارد همسویی نهادهای رسمی و غیررسمی است و اگر این اتفاق بیفتد می‌توانند با هم در هم افزایی باشند. همتی‌فر نیزدر گفت‌وگوی علمی با رادیو گفت‌وگو معتقد است: اگر نهادهای رسمی و غیررسمی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند و در دو سر یک طیف باشند چالش عمده‌ای پیش نمی‌آید ولی اگر محتوای دگرگونه‌ای را دنبال کنند نظام تربیت رسمی واقعا با چالش و مشکل مواجه می‌شود؛ یعنی مشکل آنجا به وجود می‌آید که دو نظام داریم؛ تربیت رسمی و غیررسمی که هر کدام با دو نظام ارزشی متفاوت مواجه می‌شوند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید