اختصاصی/سید حمید حسینی خبر داد:مهره چینی دولتی ها در انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی | اتاق خبر
کد خبر: 112552
تاریخ انتشار: 19 خرداد 1394 - 11:37
اتاق نیوز- این موضوع را نفی نمی کنم که افرادی در دولت علاقه مندند تا اتاق را تحت کنترل خود بگیرند و خودشان را نماینده اتاق می دانند....
اتاق نیوز- این موضوع را نفی نمی کنم که افرادی در دولت علاقه مندند تا اتاق را تحت کنترل خود بگیرند و خودشان را نماینده اتاق می دانند.
سید حمید حسینی عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز گفت: دولت اگر بخواهد در انتخابات اتاق دخالت کند از طریق شورای نظارت می تواند این کار را انجام دهد.اما شورای نظارت خیلی اصرار بر دخالت در انتخابات اتاق ندارد.اما این موضوع را نفی نمی کنم که افرادی در دولت علاقه مندند تا اتاق را تحت کنترل خود بگیرند و خودشان را نماینده اتاق می دانند. حسینی با بیان این که مشکل اتاق پدر خواندگی است؛اظهار داشت:فشارهایی از سوی برخی افراد وارد می شود تا عده ایی کاندید هیات رئیسه نشوند و خودشان ترکیب می چینند.بسیار هم بر چیدمان مهره های خود مصراند وحتی در جلسات عنوان می کنند ؛قصد داریم از چه کسانی حماتی کنیم یا وقتی از کاندیدی درباره چرایی کانداتوری اش سوال می کنیم می گوید فلان اشخاص از من خواسته اند کاندید شوم. فکر نمی کنم کسی بتواند منکر این قضیه شود . وی با تاکید بر این که هیات دولت دخالتی در انتخابات اتاق بازرگانی ندارند ؛تصرحی کرد:دخالت افرادی از بخش دولتی در انتخابات هیات رئیسه اتاق نه به نفع دولت و نه به نفع بخش خصوصی است. این فعال حوزه نفت و پتروشیمی با بیان این که باید اجازه دهیم بخش خصوصی خودش تصمیم بگیرد حتی تصمیم اشتباه،عنوان کرد:بخش خصوصی باید به بلوغ برسد و خودش به یک جمع بندی برسد که تصمیمش درست یا اشتباه.برخی صحبت ها مانند این که اتاق باید همراه دولت باشد در غیر این صورت اتاق را حذف می کنیم در شان دولت تدبیر وامید نیست. وی در ادامه افزود:ممکن است برخی از بخش خصوصی نیز به دنبال همراهی با دولت و امتیاز دهی و امتیاز گیری از دولت باشند.متاسفانه در اتاق همواره چنین افرادی بوده اند و نمی توان منکر این قضیه شد .کسانی که نگرش،گرایش، اقتصاد و تجارتشان وابسته به دولت است و لذا ترجیح می دهند در همه امور با دولت همراه باشند. اما معتقدم نباید به دولت چک سفید بدهیم .دولت اقتضائات خاص خودش را دارد و ما هم به عنوان بخش خصوصی بایدبه جد پیگیر مطالبات خودمان باشیم.نباید اجازه دهیم که همدلی و همزبانی مانعی شود برای ورود و حضور بخش خصوصی در صحنه اقتصادی کشور. حسینی همچنین گفت:متاسفانه اکنون اتاق ها به سمتی می روند که حضور پر رنگ و انتقادی اشان در رسانه ها که باعث می شد به دولت فشار بیاورند را از دست می دهند .یعنی اتاق ها به سمت سکون و بی تحرکی و همسویی کامل با دولت پیش می روند که این امر قطعا به ضرر بخش خصوصی است. اتاق اگر امروز توانسته این جایگاه را به دست آورد به دلیل حضور پررنگ در عرصه رسانه ها و افکار عمومی و استقلالش از دولت بوده ست.اما اگر تحت پوشش تعامل با دولت به دنبال این باشند که اتاق را از این حالت خارج کنند؛ قطعا به ضرر اتاق تمام می شود.متسافانه روندی که اکنون اتاق در پیش گرفته است؛ روند خوبی نیست.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید