افزایش تعداد مراکز اسقاط و بازیافت کشور مصوب شد | اتاق خبر
کد خبر: 126957
تاریخ انتشار: 11 مرداد 1394 - 20:03
اتاق نیوز - کمیسیونی متشکل از دستگاه های مرتبط با اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، تعداد و ظرفیت مراکز اسقاط و بازیافت کشور را بررسی کردند و با افزایش تعداد آن در سطح...
اتاق نیوز - کمیسیونی متشکل از دستگاه های مرتبط با اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، تعداد و ظرفیت مراکز اسقاط و بازیافت کشور را بررسی کردند و با افزایش تعداد آن در سطح کشور موافقت کردند.

به گزارش اتاق نیوز به نقل از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت،کمیسیونی متشکل از دستگاه های مرتبط با اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، تعداد و ظرفیت مراکز اسقاط و بازیافت کشور را بررسی کردند و با افزایش تعداد آن در سطح کشور موافقت کردند.

اعضای کارگروه بررسی ظرفیت و افزایش مراکز اسقاط و بازیافت کشور، پس از مطالعه و بررسی نحوه پراکنش مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده در سطح کشور و ایجاد توازن و تعادل این مراکز، افزایش مراکز اسقاط و بازیافت خودرو در کشور را مصوب کردند.

وسعت و تعداد خودروهای در حال تردد در هر استان، ایجاد توازن و دسترسی آسان به مراکز اسقاط ، خروج انحصار این مراکز، نحوه پراکنش و در نهایت میزان خودرهای فرسوده در سال های آتی از جمله دلایل افزایش این مراکز است.

این کارگروه در 3 بند لزوم افزایش این مراکز را مصوب کرد:

1- در راستای رقابتی شدن تاسیس و فعالیت مراکز اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و جلوگیری از بازار خرید و فروش مجوز مراکز اسقاط ( تا زمان اقد

اتاق نیوز - کمیسیونی متشکل از دستگاه های مرتبط با اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، تعداد و ظرفیت مراکز اسقاط و بازیافت کشور را بررسی کردند و با افزایش تعداد آن در سطح کشور موافقت کردند.
امات لازم برای برداشته شدن سقف تعداد مراکز اسقاط)  ظرفیت سنجی انجام پذیرفته برای افزایش این مراکز توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، مورد تایید قرار می گیرد.

2- مطابق آمار خودروهایی که در ماه ها و سال های آینده به سن فرسودگی می رسند و از چرخه حمل و نقل خارج  می گردند و همچنین با در نظر گرفتن ظرفیت مراکزجهت پذیرش خودروهای فرسوده موجود در هر سال و با توجه به انباشت ساله های گذشته، با افزایش مراکز اسقاط موافقت می شود.

3- جهت منطقی سازی تعداد مراکز اسقاط و ایجاد ظرفیت جدید ، مراکز اسقاط نیمه فعال و غیر فعال در فرآیند مشخص و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل می آید.

کارگروه مذکور با حضور نمایندگان وزارتخانه های کشور، نفت، راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست ، در راستای اجرای ماده 6 تصویب نامه شماره 126653/ت 49208 هـ مورخ 14/7/1392 تشکیل گردیده و این افزایش تعداد را مصوب کرده است.

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید