توسعه کاربری‌ها در اراضی شمال آزادراه زنجان ممنوع شد | اتاق خبر
کد خبر: 128920
تاریخ انتشار: 19 مرداد 1394 - 15:38
اتاق نیوز - شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌ای را در خصوص اراضی شمالی آزادراه قزوین - زنجان، باغات سنتی شهر و منطقه زرشک و کامان صادر کرد....
اتاق نیوز - شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌ای را در خصوص اراضی شمالی آزادراه قزوین - زنجان، باغات سنتی شهر و منطقه زرشک و کامان صادر کرد.
شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۹۴، پیرو مباحث جلسه ۱۴ اردیبهشت ۹۴ و مباحث ۴ جلسه کمیته فنی، طرح جامع شهر قزوین را پس از طرح مجدد در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح، مقرر كرد: ۱- افزایش افق طرح به سال  ۱۴۰۵ و جمعیت ۴۵۴ هزار و ۹۶۹ نفر  برای افق طرح مورد تائید است. ۲- اراضی شمال آزاد راه قزوین - زنجان: ۲-۱- اراضی شمال آزاد راه قزوین – زنجان صرفاً به کاربری­های بزرگ مقیاس عمومی اختصاص یافته و به عنوان اساس طرح جامع تثبیت می­گردد. هر گونه توسعه کاربری مسکونی، تجاري و اداري در این منطقه ممنوع است و استانداری قزوین مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را برعهده دارد. ۳-   حرایم آزاد را ه قزوین – زنجان: ۳-۱ – حریم قانونی راه مطابق آخرین اصلاحات قانون حفظ ایمنی راهها وراه آهن و آئین­نامه اجرائی آن­در نقشه های طرح لحاظ شود. ۳-۲ -از پیشنهاد کاربری مسکونی در محدوده ۵۰۰ متری  محورآزاد راه خودداری شود. ۴- بافت تاریخی : ۴-۱- تاکید برتهیه طرح ویژه برای کل بافت تاریخی با رعایت ملاحظات و  ضوابط میراث و حقوق مکتسبه حد اکثر ظرف ۶ ماه و ارائه به کمیته تخصصی شماره ۳ شورایعالی. ۴-۲–در راستای اجرای مصوبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۹۴ شورایعالی، مقرر شد تا زمان تهیه طرح ویژه در مقیاس طراحی شهری برای محله بلاغی، طرح خیابان شهید انصاری شرقی به عنوان "دسترسی محلی" ظرف مدت سه ماه با برگزاری مسابقه (در چارچوب الزامات مصوبه شورایعالی) با تأکید بر یکپارچگی و انسجام و احیای بافت تاریخی بلاغی و حفظ عرصه­‌های تاریخی توسط کمیته مذکور در مصوبه ۱۴ اردیبهشت ۹۴ شورایعالی و تصویب طرح توسط اعضای کمیته تخصصی (فنی ۳) به عنوان اعضاء هیأت داوری اقدام شود. ۴-۳-محدوده آخرین بافت تاریخی در طرح لحاظ شود و حداکثر تراکم در محدوده بافت ۲ و ۳ طبقه مورد تاکید است. ۵-مباحث آب وانرژی: ۵-۱- در خصوص امکان تخصیص منابع آب مطابق جمعیت افق طرح  مقرر شد نظر وزارت نیرو  توسط دبیرخانه شورایعالی اخذ و در صورت اعلام مرجع مربوطه مبنی بر عدم امکان تخصیص، مراتب جهت اتخاذ تصمیم  به شورایعالی گزارش شود. ۵-۲ –در سند پهنه بندی حریم، عرصه های طبیعی وکوهستانی واقع در شمال حریم وهمچنین پهنه‌های واقع در آبخوان آب شرب شهر به عنوان پهنه حفاظت درج و ضوابط آن با رویکرد حفظ منابع آب اصلاح شود. ۶- مقرر شد با توجه به ماهیت طرح، ضمن هماهنگی عناوین با مصوبه تدقیق سرانه ها و تعاریف کاربری های شهری شورایعالی، کاربری های خدماتی تا مقیاس ناحیه در طرح تثبیت شود. ۷-  درخصوص اراضی پادگان، مقرر شد اراضی موجود به عنوان "کاربری نظامی" در طرح لحاظ شود و در آینده در چارچوب قانون انتقال پادگان ها در خصوص آن تصمیم گیری شود. ۸ -درخصوص پهنه باغات سنتی شرق، غرب و جنوب شهر ۸-۱ - ضمن تاکید بر حفظ این باغات مقرر  شد هر گونه تغییر کاربری، احداث یا تعریض معبر به عنوان مغایرت اساسی در نظر گرفته شود. در  این پهنه ها صرفا  فعالیت هماهنگ با ضوابط وزارت جهاد کشاورزی به عنوان فعالیت مجاز مطرح و سایر فعالیت ها ممنوع اعلام می شود. ۸-۲ – با توجه به هم پیوند بودن اراضی طرفین ورودی شرقی شهر با باغستانهای سنتی واقع در حریم، درطرفین بلوار آیت اله خامنه ای به عمق یک پلاک یا حداکثر ۱۵۰ متر (هرکدام کمتربود) طرح ساماندهی  با غلبه  فضای سبز عمومی، هماهنگ با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و تحت نظارت دفتر معماری و طراحی شهری  تهیه شود. ۹- در ضلع شمالی حریم، منطقه زرشک و کامان از پهنه گردشگری به پهنه حفاظت تغییر و فعالیت گردشگری با رعایت ملاحظات مندرج در بند ۵-۲ به عنوان فعالیت مجاز ذکر گردد. ۱۰- ضمن درج مسیر راه آهن جدید قزوین -رشت درسند پهنه بندی، مسیر راه ها، برزگراه‌ها و خطوط ریلی مطابق آخرین اصلاحات در طرح لحاظ شود. ۱۱-در خصوص شهرک صنعتی لیا  و توسعه آن بر رعایت بند ۷ ماده واحده قانون­تاسیس شرکت شهرک­های صنعتی تاکید می‌گردد. ۱۲- برای روستاهای واقع در حریم به شرح زیر تصمیم گیری شد: ۱۲-۱ طرح توجیهی به منظور الحاق سکونتگاه های روستایی شامل روستاهای وثوق آباد، نجف آباد، حسن آباد، باراجین، مشعل دار، چوبین در و خیرآباد و ناصرآباد و نیز اراضی موسوم به شهرک دانش و شهرک اندیشه توسط استان تهیه و حداکثر ظرف مدت یکماه براي بررسی و اتخاذ تصمیم نهائی به دبیرخانه شورایعالی ارائه شود. ۱۳- در خصوص اراضی پیشنهادی میدان میوه و تره‌بار در حریم با توجه به نوعیت اراضی درجه یک کشاورزی وهمچنین عدم تناسب سطح اختصاص یافته با نیاز شهر و همچنین عبور آزاد راه قزوین – زنجان مخالف شد. مقرر شد طرح مکان یابی جدید با مساحت متناسب با نیاز شهر با گزینه های دیگر توسط مسئولین استانی تهیه و حداکثر ظرف مدت یکماه جهت بررسی و تأیید به دبیرخانه شورایعالی ارائه شود. ضوابط و مقررات ۱۴-تراکم ساختمانی در طرفین محور شمالی –جنوبی شهر از بلند مرتبه به حداکثر ۶ طبقه تعدیل و ملاحظات پدافند غیر عامل در ضوابط استقرار و توده گذاری بنا رعایت شود. (در جهت نفوذ پذیری بافت و پرهیز از ایجاد جداره باریک در طرفین محور و نیز اصلاح سند تراکمی ساختمانی) ۱۵- جداول ضوابط ساخت و ساز در کاربری مسکونی در محورهای زیر مورد بازنگری قرارگرفته، قبل از ابلاغ طرح به تائید نمایندگان وزارت کشور- وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای عالی برسد: ۱۵-۱ - افزودن معیار حداقل سرانه فضای باز و ارائه قید مکمل برای آن. ۱۵-۲-رعایت حداکثر سطح اشغال  ۶۰ درصد برای پهنه های تراکمی. ۱۵-۳-بازنگری در حداقل مساحت زمین برای احداث و بنا. ۱۵-۴- حداکثر تراکم ساختمانی. ۱۵-۵ -ضوابط بافت فرسوده. ۱۵-۶- پارکینگ مورد نیاز در کاربری خدماتی بر مبنای سطح زیر بنای ساخت و ساز در هر کاربری ارائه شود. ۱۵-۷- عبارات كمتر و بيشتر در ستون "همجواري با معابر" حذف گردد و بازه عرض معابر به طور مشخص تعريف شود. - ۱۵-۸- در پهنه S,G حداكثر سطح اشغال بنا تعيين گردد. - ۱۵-۹- كليه حرائم بر اساس ضوابط دستگاهها در پيوست ضوابط و مقررات ارائه گردد. -۱۵-۱۰-عناوين "دستگاه اجرايي يا سازمان مربوطه" جايگزين "نهاد مربوطه" شود. -  ۱۵-۱۱-پهنه سكونتگاهي داخل حريم فقط مختص روستاها و نقاط سكونتي خواهد بود كه تكليف آنها طي بند ۱۲-۱ مشخص خواهد شد. -۱۵-۱۲- مرجع تشخيص تفكيك  اراضي در حريم شهر، سازمان جهاد كشاورزي با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات مي‌باشد. - ۱۵-۱۳- اساس طرح جامع در ابتداي گزارش آورده شده و موارد زير بعنوان آستانه مغايرت اساسي اضافه شود. هر گونه كاهش و يا افزايش محدوده و حريم شهر به عنوان مغايرت اساسي تلقي شود. هر گونه مداخله در باغات سنتي شهر به ميزان ۲۵۰۰ هكتار در حريم و محدوده شهر مغايرت اساسي تلقي شود. تمامي كاربري هاي خدمات هفت گانه در مقياس شهري شامل آموزشي، ‌ درماني، ‌ فرهنگي، ‌ حمل و نقل، اداري، ‌انتظامي و سبز، تثبيت و به عنوان اساس طر ح جامع تلقي شوند. پارك باراجين، در حريم شهر تثبيت و هر گونه تغيير كاربري در آن مغايرت اساسي محسوب شود. ۱۶-  مقرر شد در کلیه کاربری های خدماتی و تجاری – خدماتی در مقیاس شهر حداقل ۵ متر عقب نشینی نسبت به بر اصلی به عنوان پیش­فضا یا فضای باز(توقف موقت مراجعین) بارعایت حداکثرسطح اشغال ۸۰ درصد درهمکف در همه مناطق شهرصورت پذیرد. ۱۷-پهنه های حریم در قالب ۵ پهنهی: سکونتگاهی، حفاظت، زراعی وباغی، مراتع و  باغات و باغات سنتی مشخص شود. منبع : ایسنا
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید