گوش نكردن به حرف رييس كل سود دارد! | اتاق خبر
کد خبر: 15361
تاریخ انتشار: 29 آذر 1390 - 12:42
سید جواد سیدپور- آنچه بر حال و روز اين روزهاي بازار ارز و سكه مي گذرد، تبعاتي است از سرگيجه ايي كه بانك مركزي گرفته است كه با هر چرخشي در سياستهاي بانك مركزي با تلاطم بيشتري در بازار روبرو مي شود. تلاطم در بازار ارز و سكه به جايي رسيده است كه در حال حاضر چاره ايي نيست مگر از بانك مركزي بخواهيم كاهش و انطباق قيمت ارز و سكه با قيمتهاي جهاني پيشكشتان باد، درصدي از گراني روزمره و حتي ساعتي قيمتها را مي پذيريم اما دستكم كاري كنيد كه ارز و سكه با اين شدت گران نشود! در نگاه اول شايد خواسته ياد شده به طنز بماند،اما متاسفانه طنز تلخي است كه ريشه در واقعيت دارد.هنوز دير زماني از هشدارهاي شديد رييس كل بانك مركزي به مردم نمي گذرد كه مي گفت وارد بازار ارز و سكه نشويد و اگر وارد اين بازار شديد و ضرر كرديد،جاي گلايه ايي باقي نيست! فقط يك تا دو ماه وقت كافي بود تا ثابت شود كساني كه توصيه هاي آقاي رييس كل را بعنوان عاليترين مقام پولي كشور پذيرفتند،سود بردند يا آنان كه به گفته رييس كل اگر وارد بازار مي شدند،نقره داغ مي شدند. ظاهرا آقاي رييس كل بانك مركزي مشاور خوبي براي مردم نبوده است و هركس بر عكس توصيه هاي او عمل كرده است،تصميميش توام با موفقيت بوده است! چه اتفاقي در بازار افتاده است و چرا سياستهاي بانك مركزي براي تعديل و آرام كردن بازارها  اين چنين با شكست هاي فاحش و پي در پي مواجه مي شود؟آيا بانك مركزي به نمايندگي از دولت به دلالي رو آورده و با تيره و تار كردن بازار، به سودورزي رو آورده است يا عوامل پيدا و پنهان ديگري در كار است؟ آنچه مسلم است بانك مركزي به هر دليلي خواه موجه خواه ناموجه، در آزمون ثبات بخشي به بازار ارز نمره مردودي گرفته و به خاطرسياستهاي نامعقولانه ،باعث تحريك روزافزون نقدينگي سرگردان به بازار ارز و سكه شد و شد آنچه كه نبايد مي شد. تمام اين اتفاقات در شرايطي رخ مي دهد كه غربيها براي تحريم نفتي و بانكي ايران خيز برداشته اند و انتظار اين است كه بانك مركزي با اتخاذ سياستهاي دقيق و قاطع مانع از وارد شدن شوك رواني به بازار ارز و سكه شود و بازار پولي را بعنوان پيشاني اقتصاد كشور اينچنين ملتهب به جهان خارج معرفي نكند.اما متاسفانه بانك مركزي نه تنها به آرام بخشي در بازار ارز و سكه رو نياورده است كه برشدت التهاب مي افزايد و سرمايه هاي سرگردان را به حضور در اين بازارها تشويق مي كند. ظاهرا ديگر به دولت و بانك مركزي براي آرام كردن بخش ريالي و ارزي كشور اميد چنداني نيست وا انتظار اين است كه ساير مراكز و دستگاههاي حاكميتي  مانند مجلس وارد عمل شده و چاره ايي  براي مهار اوضاع ناخوشايند فعلي اتخاذ كنند. دوره آزمون و خطاي بانك مركزي به سر آمده است و مديران اين بانك نشان داده اند كه تعادل بخشي در سيستم مالي كشور را به شوخي گرفته اند و از تبعات منفي اقداماتشان بر كليت سيستم اقتصادي كشور عامدانه يا غير عامدانه غفلت مي كنند. وضعيتي پيش آمده است كه چاره ايي جز خلع سلاح كردن بانك مركزي دراتخاذ تصميمات ساعتي و متناقض باقي نمانده است.اگر چرخ سيستم مالي كشور با مسير پر از تناقضي كه بانك مركزي ترسيم مي كند، به حركت خود ادامه بدهد،دير زماني نخواهد گذشت كه مشكلات حادترشود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید