مأموریت کمیسیون اتاق تهران برای ساماندهی تشکل ها | اتاق خبر
کد خبر: 1633
تاریخ انتشار: 1 مرداد 1390 - 14:06

دومین کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران سه شنبه گذشته برگزار شد و اعضا به بحث در خصوص اهداف و مأموریت های این کمیسیون پرداختند.در ابتدای این نشست، محمد مهدی راسخ که ریاست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها را به عهده دارد، به بیان ویژگی های این کمیسیون پرداخت و گفت: این کمیسیون می تواند کانالی برای راهیابی به بخش های تصمیم گیر و تصمیم گذار در کشور باشد.

وی افزود: کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها باید در تعامل با تشکل‌های اقتصادی کشور، مشکلات آنها را شناسایی کرده و در حل مسائل و مشکلات این بخش ها پیش قدم شود.

راسخ با بیان اینکه در این کمیسیون از توان کارشناسی مرکز مطالعات و هم اندیشی اتاق تهران نیز استفاده می شود، ادامه داد: در همین راستا توسط مرکز هم اندیشی اتاق پیش نویسی از ضوابط حمایت از تشکل ها و مسئولیت های اجتماعی تهیه شده که به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

راسخ سپس دستور جلسه کمیسیون را بیان کرد که به بررسی اهداف و ماموریت های کمیسیون اختصاص داشت و از اعضای کمیسیون خواست تا نظرات خود را ارائه دهند.

ابتدا فاطمه مقیمی میکروفن مقابل خود را روشن کرد و گفت: با توجه به ضوابط حمایت از تشکل ها، درخواست می شود تا تشکل های عضو اتاق بازرگانی تعریف شوند و آن تشکل هایی که عضو اتاق نیستند چگونه می توانند از این ضوابط استفاده کنند.

 

رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها نیز پاسخ داد: این تشکل ها، تشکل هایی هستند که در اتاق ایران ثبت شده اند. البته پراکندگی در این زمینه وجود دارد اما ما در کمیسیون سعی می کنیم تا تمامی تشکل ها از این حمایت ها برخوردار شوند.

راسخ ادامه داد: این موضوع را در کمیسیون بررسی و نتیجه آن را به هیات رئیسه اتاق تهران خواهیم برد تا مورد تصویب قرار گیرد.

مجیدرضا حریری دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت :ما باید به یک تعریفی از تشکل هایی که مورد هدف اتاق هستند برسیم و ببینیم که آیا فقط تشکل های اقتصادی مطرح است یا سایر تشکل ها نیز در این چرخه جای می گیرند.

دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه بحث مسئولیت های اجتماعی از مواردی است که بر بخش تولید ناخالص ملی ثاثیرگذار است،گفت: پیشنهاد می شود مسئولیت اجتماعی ما تنها در راستای مسئولیت های اقتصادی نباشد بلکه بر سایر مسائل اجتماعی که بحث امنیت اجتماعی نیز ختم می شود مورد اهتمام قرار گیرد.

احمد پورفلاح ادامه داد: ما باید مرز خود را با کمیسیون تشکل های اتاق ایران نیز مشخص کنیم تا از اتلاف منابع جلوگیری شود ف لذا پیشنهاد می شود این کمیسیون ارتباط خود را با کمیسیون تشکل های اتاق ایران نیز برقرار کند.

فاطمه دانشور نیز پیشنهاد داد که دو کمیته جداگانه یکی در بحث تشکل ها و دیگری در زمینه مسئولیت اجتماعی تشکیل و موارد گسترده مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهد. او افزود: در جامعه شاهد این هستیم که NGO های اجتماعی در حال تضعیف شدن هستند و در این راستا اتاق بازرگانی می تواند ایفای نقش کند.

در ادامه این سخنان بود که راسخ با یادآوری اینکه اتاق تهران در گذشته رابطه تعریف شده ای را با تشکل ها نداشت،گفت: شاید یک دلیل آن این بود که این تشکل ها در اتاق ایران ثبت می شدند. لذا ما در صدد آن بر آمدیم تا برنامه تعریف شده ای را با تشکل ها داشته باشیم. از این رو جلسات منظمی را با تشکل ها آغاز کردیم. سپس درصدد انجام پروژه های پژوهشی و همایش های مشترک با تشکل ها برآمدیم و بودجه ای را نیز به عنوان کمک به تشکل ها تعریف شد. دبیرکل اتاق تهران افزود: در این دوره با تشکیل این کمیسیون تصمیم گرفتیم تا این موضوع را در کمیسیون قاعده مند و سپس چهارچوبی تهیه و برای تائید به هیات رئیسه ببریم تا کارها انجام شود.

به گفته راسخ،کمیسیونی که در اتاق ایران در این خصوص تشکیل شده بیشتر در راستای ثبت تشکل ها بوده است. او تصریح کرد که اتاق تهران با تشکیل کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها قصد دارد تا روی ساماندهی تشکل ها متمرکز شود.

رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده اکثر تشکل های ما ضعیف هستند و بنابراین در راستای تقویت تشکل‌ها به دنبال این هستیم که دریافت کارت عضویت و نیز کارت بازرگانی منوط به این شود که در یکی از تشکل ها به ثبت رسیده باشند.

راسخ این نکته را نیز اضافه کرد که در تهران اکثر تشکل ها به صورت ملی است و کمتر تشکل سطح استانی دیده می شود. او افزود: این تشکل ها نیز عمدتاً یا در اتاق ایران و یا در وزارت کشور و یا تحت عنوان انجمن ها و کانون های کارفرمایی شکل گرفته اند.

به گفته وی، اگر تشکلی در جایی دیگر ثبت شده نباید آن را کنار گذاشت بلکه سعی کنیم همه را پوشش داده و نحوه حمایت از این تشکل ها را مشخص کنیم.

راسخ سپس با بیان اینکه سه محور،توانمندسازی تشکل ها ، نقش تشکل ها و ارتباط با تشکل ها باید مدنظر قرار گیرد،گفت: پیشنهاد می شود که این دو پیش نویس ارائه شده ابتدا در کمیسیون بررسی شود و سپس سایر موارد را مطرح کنیم.

در ادامه، مجتبی خسروتاج تأکید کرد: باید سراغ تشکل هایی برویم که مرتبط به فعالیت های اتاق باشد. زیرا اگر محدوده ای تعریف نکنیم وسعت آن بسیار زیاد خواهد بود. سپس می توانیم به سراغ برنامه ریزی وتوانمندسازی تشکل ها برویم. بحث آموزش و تحقیقات امروز بحث اصلی ما در تشکل ها نیست و دغدغه های بیشتری وجود دارد.

محسن خلیلی نیز بر تعریف توانمندسازی تشکل ها تأکید کرد و گفت: هدف از تقویت و حمایت از تشکل ها باید مشخص شود.

محمدمهدی راسخ نیز گفت: سعی ما در حمایت از تشکل هایی است که ضعیف تر هستند.

حریری نیز بر این نکته تأکید کرد که باید به سراغ حمایت از تشکل هایی رفت که مرتبط با اتاق و منافع اتاق است از آنها دفاع کنیم.

پورفلاح نیز این نکته را یادآوری کرد که : باید در صدد تقویت تشکل ها باشیم و آنهایی را که فقط در قالب یک اسم هستند با هماهنگی کمیسیون تشکل های اتاق ایران از بین ببریم.

فاطمه دانشور نیز خاطرنشان کرد که عارضه یابی در تشکل ها، شکل گیری و ادامه فعالیت های آن یکی از وظایف اصلی کمیسیون است. وی افزود: تشکل ها باید دسته بندی و در رتبه بندی شود و اگر اتاق گواهینامه ای را برای تشکل ها تعریف کند خود تشکل ها به سراغ توانمندسازی خود می روند.

محسن خلیلی نیز در این میان یادآور شد که یکی از ضعف های تشکل های ما بنیه مالی آنها است.او افزود: برای تقویت تشکل ها باید سعی کنیم تا مشارکت آنها را بالا ببریم تا خود آنها باعث توانمندی اعضایشان شوند.

سپس خسروتاج دیگر عضو کمیسیون، خواستار آن شد که فهرست تشکل ها تهیه و در اختیار اعضاء قرار گیرد تا بهتر بتوان موضوع را شناسایی و بررسی کرد.

صابری دیگر عضو کمیسیون نیز عدم تقویت و تشکیل صحیح تشکل ها را از جنبه فرهنگی و اجتماعی بررسی کرد و افزود: حلقه واسطه ای بین تشکل ها باید تعریف کرد تا با انسجام بیشتری کارها صورت گیرد. حمایت مالی و ساختاردهی به تشکل ها یکی از نیازهای اصلی آنها است.

 

محمد حسین برخوردار نیز یکی از عوامل عدم رشد تشکل ها در کشور را ضعف در خصوصی سازی و عدم بها دادن به تشکل ها دانست. او گفت: تا زمانی که اصل 44 و خصوصی سازی در کشور به طور واقعی پیاده نشود تشکل ها شکل نخواهند گرفت.

به اعتقاد برخوردار، یکی از معضلات تشکل ها تعدد آن در یک بخش خاص است که دارای یک رویه واحد نیز نیستند. به گفته وی، یکی از الزامات در این خصوص، تجمیع تشکل هاست.

در پایان این نشست، محمدمهدی راسخ در خصوص اهداف و ماموریت های کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها موارد زیر پیشنهاد کرد:

1- توانمندسازی تشکل ها، 2- تعاملات اتاق با تشکل ها، 3- طرح نحوه ساماندهی تشکل های اقتصادی کشور، 4- عارضه یابی در تشکل ها، 5- ضرورت ایجاد تشکل ها در کشور، 6- نحوه و ضابطه ایجاد تشکل ها.

راسخ افزود: این موارد برای مشاور ارسال تا بررسی و جمع بندی صورت گیرد و برای اعضاء ارسال شود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید