دلايل افزايش قيمت سکه و ارز | اتاق خبر
کد خبر: 18844
تاریخ انتشار: 3 بهمن 1390 - 13:11
افزايش قيمت سکه و ارز در درجه اول به دليل برخی مشکلاتی است که به واسطه تحريم برای نقل و انتقال ارز به وجود آمده و در درجه دوم برخی سياست های بانک مرکزی است که به واسطه مديران بانک ها يا تصميمات مديران ارشد اجازه نمی دهند ابزارهايی که بانک مرکزی برای کنترل نقدينگی دارد در نظام بانکی استفاده شود. اگر جريان افزايش نرخ ارز و طلا به همين نحو ادامه داشته باشد منجر به تضعيف اقتصاد خواهد شد که در درجه اول اعتماد را از بازار سلب می کند و فعالان اقتصادی بالاجبار خريد و فروش های خود را متوقف می کنند و بالطبع پول ملی از چرخه مبادلات خارج می شود و مبادلات داخلی هم با ارزهای خارجی صورت می گيرد که تورم شديدی دامنگير اقتصاد می شود، سرمايه گذاری ها متوقف می شود و نرخ بيکاری رو به فزونی می گذارد. وضعيت کنونی بازار ارز ناشی از برخی سياست های بانک مرکزی و همينطور انجام نشدن اقدامات کارساز و موثر طی يکی دوماه گذشته است. درباره ارزش پول ملی و تفاوت آن با ارزهای بين المللی در ابتدا بايد مسئولين رودربايستی را کنار گذاشته و از اظهارات غيرکارشناسانه در اين فضا پرهيز کنند و واقعيت را بپذيرند که اتخاذ روش ديپلماسی فعال در جريان مذاکرات می تواند وضعيتی را برای کشور به وجود آورد که موجب همگرايی بيشتر بر اقتصاد شود. نکته دوم اين است که مديران کشور عموماً فضای اقتصادی را آنگونه که واقعيت است در نظر نمی گيرند و اختلاف نظرهايی دارند. طبيعتا الان زمان مناسبی برای اينگونه رفتارهای سياسی در داخل نيست و شرايطی نيست که به واسطه اختلافات جناحی مسئولين کارهايی انجام دهند که بر آرامش اقتصاد تاثير بگذارد. نکته سوم هم اين است که بايد با نگاهی هوشمندانه، دقيق و با روحيه همگرايی و همفکری و اجماع در بين مسئولين اقتصادی کشور نسبت به اتخاذ تصميم و اجرا نمودن راهکارهای مناسب برای خروج از مسيری که منجر به تضعيف اقتصاد کشور خواهد شد، اقدام شود در غير اين صورت وضعيت بدتر خواهد شد. نمونه بارز عدول از اين روش ناگزير، تصميم شورای پول و اعتبار مبنی بر افزايش نرخ سود سپرد ه های بانکی بود که بعد از اعلام آن بازار آرامش نسبی را به خود ديد اما با تکذيب آن ديديم که روند افزايش نرخ ارز و طلا سريع تر ادامه يافت. پدرام سلطانی - نايب رئيس اتاق بازرگانی ايران
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید